ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวการศึกษา

วันสอบธรรมสนามหลวง 2566 ธรรมศึกษา สอบวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

วันสอบธรรมสนามหลวง 2566 ธรรมศึกษา สอบวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

วันสอบธรรมสนามหลวง 2566 ธรรมศึกษา สอบวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

วันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๖
ธรรมศึกษา
สอบวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
(ส่งสมัคร สิงหาคม – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบการจัดสอบ
ประกาศวันสอบ
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง
ส่วนกลาง ภาคผนวก
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ๒๕๖๔
ขอบข่ายหลักสูตรธรรมศึกษา ๒๕๖๑

หนังสือธรรมศึกษาออนไลน์
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔

ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา | PDF
ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา | PDF
ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา | PDF
ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา | PDF
ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา | PDF
ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษา | PDF
หนังสือและเอกสารอื่น ๆ

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ประกาศ ผลสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๖
เครื่องหมาย – มีในชั้นและช่วงชั้นใด
เท่ากับยังไม่ประกาศผล
หากชื่อ นามสกุล ฯลฯ ผู้สอบได้ตามประกาศนี้
สะกดผิดหรือมีข้อมูลอื่นใดไม่ตรงตามความเป็นจริง
ขอให้เจ้าสำนักเรียน มีหนังสือแจ้งขอแก้ไข
ถึงสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

กรณีถูกระงับผลสอบ
ให้สำนักเรียนแจ้งข้อมูลหลักฐานเพื่อขอแก้ไข
ภายในวันวิสาขบูชา (วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

ข้อมูลหลักฐานที่จะต้องแจ้ง:
๑. สำเนาประโยคเดิม
๒. สำเนาหนังสือสุทธิ
๓. สำเนาบัตรประชาชน
๔. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม
ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา (แบ่งช่วงชั้นเรียนใหม่)
ขอบข่ายการเรียนการสอนธรรมศึกษา ๒๕๖๑

หลักสูตรธรรมศึกษา (ปรับปรุงใหม่ ๒๕๕๗)
หนังสือแนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษาและอื่นๆ

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button