กำหนดกิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนและสถานศึกษา

1844
0
กำหนดกิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนและสถานศึกษา

กำหนดกิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนและสถานศึกษา

กำหนดกิจกรรมวันไหว้ครู ของทุกปีในเดือนมิถุนายน นอกเหนือจากจะเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศแล้ว ยังเป็นเดือนที่ลูกศิษย์ นักเรียน นักศึกษา จะได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ที่ท่านคอยอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดี

กำหนดกิจกรรมวันไหว้ครู

เริ่มพิธี 08.30 น.

 • เคารพธงชาติ
 • นักเรียนระดับ อ.1 – ม.6 เข้าหอประชุม
 • คณะครูระดับ อ.1 – ม.6 เข้านั่งประจำที่บนเวที
 • ท่านผู้อำนวยการ เข้าหอประชุม (ทุกคนยืนคนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
 • ท่านผู้อำนวยการขึ้นบนเวทีจุดเทียนบูชาพระ (ทุกคนพนมมือ), เจิมหนังสือ
 • ท่านผู้อำนวยการ เข้านั่งประจำที่
 • คณะครูนั่งพร้อมกัน
 • ผู้รายงานกิจกรรมวันไหว้ครูกล่าววัตถุประสงค์วันไหว้ครู
  ประธานนักเรียนกล่าวนำบทไหว้ครูและกล่าวคำปฏิญาณตน นักเรียนกล่าวตาม
  (ประธานนักเรียนสั่งให้นักเรียนนั่งลง)
 • ตัวแทนของนักเรียนระดับ อ.1 นำพานดอกไม้ขึ้นไหว้ครูบนเวที
  (บรรเลงเพลงสาธุการหรือ เพลงพระคุณที่สาม) และตามด้วยคณะครูและนักเรียน
  ระดับ อ1-ม.6
 • นักเรียนทุกคน อ. 1- ม.6 นำกรวยดอกไม้มาไหว้ครู
 • ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียน
 • นักเรียนร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม
 • คณะครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
 • เชิญคณะครูและนักเรียนถ่ายรูปร่วมกัน
 • คณะครูเดินลงจากเวที
 • เสร็จพิธี
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้องค์ประกอบของพานไหว้ครู สื่อถึงอะไร มีความหมายอย่างไร
บทความถัดไปดาวน์โหลดตัวอย่างแผ่นพับสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ppt แก้ไขได้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่