ค้นหาข้อมูลจาก Google
ดาวน์โหลด

คู่มือ DMC 2566 แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

คู่มือ DMC 2566 : แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2566

คู่มือ DMC 2566 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล (Data Management Center : DMC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำหรับการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการมีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ณ วันที่ยืนยัน /รับรองข้อมูลการมีตัวตนและข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อใช้ในการประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการการกำหนดนโยบาย การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล (Data Management Center : DMC) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับโรงเรียน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 แนวทางการบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล
(Data Management Center : DMC)
ส่วนที่ 2 การบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล
(Data Management Center : DMC) สำหรับโรงเรียน
ส่วนที่ 3 การบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล
(Data Management Center : DMC) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนที่ 4 ระบบกําหนดรหัสประจําตัวนักเรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สําหรับผู้ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร (GCode)
ส่วนที่ 5 กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2566

คู่มือ DMC 2566 : แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2566

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่เลย

ดาวน์โหลด คู่มือ DMC 2566

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button