ศธ.วางแผนแก้ปัญหาคุณแม่วัยใส

69
0

รองปลัดศธ.เผย ศธ.พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนการแก้ไขปัญหาการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น เพื่อวางแนวทางให้สถานศึกษาดำเนินงาน หวังลดปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม ได้ร่วมกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติในการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อให้เด็กที่ตั้งครรภ์ได้รับสิทธิครอบคลุมทั้งบริการด้านสาธารณสุข การบริการด้านโอกาสทางการศึกษา และการบริการด้านสวัสดิการสังคม โดยวางกรอบการทำงานออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่

รองปลัดศธ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ได้กำหนดการบริการด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ การให้ข้อมูล ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านอนามัยเจริญพันธุ์ การให้บริการทางการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การให้คำปรึกษา การติดตามและการส่งต่อ  การให้ด้านสวัสดิการสังคมหรือการจัดหางาน การส่งเสริมและเพิ่มอาชีพ ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการสร้างเครือข่ายระดับประเทศ จังหวัด และระดับพื้นที่ในการดูแลเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ศธ.ยังได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ… เพื่อน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ลงนาม เพื่อให้มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะเป็นการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพราะขณะนี้พบสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตั้งแต่อายุ 15-18 ปี จำนวน 1,000 คน จะมีเด็กวัยรุ่นนี้ที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียนจำนวน 30 คนดังนั้นหากสามารถช่วยเหลือเด็กได้ 1 คนก็เท่ากับว่าเราจะลดปัญหาของสังคมได้อย่างมาก

ที่มา https://www.dailynews.co.th/news/27802/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ปรับแผนปฐมวัยรับสถานการณ์โควิด
บทความถัดไป“วิษณุ” สั่งปรับแผนปฐมวัยให้ยืดหยุ่น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่