แบ่งปันไฟล์ Excel แบบบันทึกคะแนน คะแนนเก็บ และตัดเกรด 2566

282
0

การใช้งานไฟล์ Excel สำหรับบันทึกคะแนนนักเรียน

 1. การป้อนข้อมูล:
  • ในคอลัมน์ “รหัสนักศึกษา” และ “ชื่อ-นามสกุล”: ป้อนรหัสและชื่อของนักเรียน
  • ในคอลัมน์ “คะแนนเก็บ”, “คะแนนสอบกลางภาค”, และ “คะแนนสอบปลายภาค”: ป้อนคะแนนที่นักเรียนได้รับ
 2. การคำนวณคะแนนรวม:
  • ในคอลัมน์ “คะแนนรวม”, คำนวณผลรวมของคะแนนเก็บ, คะแนนสอบกลางภาค, และคะแนนสอบปลายภาค
 3. การตัดเกรด:
  • ใช้ฟังก์ชัน IF หรือ VLOOKUP เพื่อกำหนดเกรดตามช่วงคะแนนที่กำหนด
  • ตั้งค่าช่วงคะแนนเกรดตามที่คุณต้องการ (เช่น A: 80-100, B+: 75-79, …)
 4. การประเมินผล:
  • สามารถใช้ฟังก์ชัน AVERAGE เพื่อคำนวณคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด
  • ใช้ฟังก์ชัน MAX และ MIN เพื่อหาคะแนนสูงสุดและต่ำสุด
 5. การจัดเก็บและสำรองข้อมูล:
  • บันทึกไฟล์หลังจากป้อนข้อมูลหรือทำการแก้ไข
  • สำรองข้อมูลโดยการบันทึกเป็นไฟล์ใหม่หรือคัดลอกไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่น

แบ่งปันไฟล์ Excel แบบบันทึกคะแนน คะแนนเก็บ และตัดเกรด 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive

ที่มา แบ่งปันไฟล์ Excel แบบบันทึกคะแนนคะแนนเก็บตัดเกรด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่