ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู

53
0

ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู

การประกวดพานไหว้ครู
งานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนการศึกษาไทย

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพุธ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนการศึกษาไทย โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภทได้แก่

  • ประเภทความสวยงาม
  • ประเภทความคิดสร้างสรรค์

กติการแข่งขัน
๑. นักเรียนทุกห้อง ทุกระดับ ต้องส่งพานเข้าร่วมการประกวด ๑ คู่คือ พานดอกไม้และพานธูปเทียนให้เลือกว่าจะ ส่งประกวดในประเภทไหนระหว่าง ประเภทสวยงาม หรือ ประเภทความคิด สร้างสรรค์โดยส่งเข้าประกวดได้เพียงประเภท ใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
๒. ขนาดพานไม่จำกัดโดยกำหนดความสูงของพานไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร (วัดจากขอบพานถึงยอดพาน)
๓. ไม่เป็นบายศรี

หลักเกณฑ์กำตัดสิน ประเภทความสวยงาม (๑๐ คะแนน)
๑. ความประณีต ละเอียด สวยงาม ๓๐ คะแนน
๒. รูปทรง, ความสมดุล, ความเหมาะสม ๒๐ คะแนน
๓. สื่อความหมายชัดเจน เช่น ข้าวตอก หญ้าแพรก ดอกเข็ม ดอกมะเขือ ๒๐ คะแนน
๔. เน้นวัสดุจากธรรมชาติโดยกำหนดให้มีมากกว่าร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ๒๐ คะแนน
๕. ตรงต่อเวลา ๑๐ คะแนน

หลักเกณฑ์การตัดสิน ประเภทสร้างสรรค์ (๑๐ คะแนน)
๑. ความคิดสร้างสรรค์ ๓๐ คะแนน
๒. รูปทรง, ความสมดุล, ความเหมาะสม ๒๐ คะแนน
๓. สื่อความหมายชัดเจน ๒๐ คะแนน
๔. ความเหมาะสมของอุปกรณ์การตกแต่ง ๒๐ คะแนน
๕. ตรงต่อเวลา ๑๐ คะแนน


หมายเหตุ:

การประกวดพานไหว้ครู คณะกรรมการจะพิจารณาทั้งพานธูปเทียน และพานดอกไม้
การประกวดพานไหว้ครูในวันพุธ ที่ ๗ มิถุนาย ๒๕๖๖ กำหนดส่งพานไม่เกินเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุม
หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดพานไหว้ครู
ประกาศผลและรับรางวัลการประกวดพานไหว้ครู(หลังเสร็จสิ้นพิธีการ)
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดตัวอย่างแผ่นพับสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ppt แก้ไขได้
บทความถัดไปประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก ภาค ข

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่