ว20/2565 ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 2565

166
0

ว20/2565 ซักซ้อมแนวปฏิบัติ ในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน
สาระสำคัญ
“…การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน
ให้ผู้ประเมินพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงที่ได้ปฏิบัติงาน
โดยคำนึงถึงบริบทของแต่ละสถานศึกษา
หรือหน่วยงานการศึกษา
และผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นสำคัญ
ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร
โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้เรียนหรือผู้รับผลจากการปฏิบัติ
และพิจารณาจากหลักฐานในห้องเรียน
หรือที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว…”

ลงวันที่ 6 กันยายน 2565
OTEPCofficial สำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th

ว20/2565 ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 2565

การประเมิน​PA​ ลดประเมินเอกสาร​ ลดการจัดนิทรรศการ​ ลดการสร้างเอกสารขึ้นใหม่​ ส่วนงานประจำทำหน้าที่ปกติ​ เช่น​ แผนการสอน​ วิจัย​ แผนงาน​ โครงการต่างๆยังทำปกติ

ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ให้ผู้ประเมินพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงที่ได้ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงบริบทของแต่ละสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นสำคัญ ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้เรียนหรือผู้รับผลจากการปฏิบัติ และพิจารณาจากหลักฐานในห้องเรียนหรือที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว
รายละเอียด https://otepc.go.th

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนตาม วPA 2565 ล่าสุด
บทความถัดไปสิ่งที่ต้องเตรียมให้กรรมการดูในการประเมิน วPA

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่