e-book การถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัย 81โรงเรียน

29
0

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เผยแพร่ e-book และเอกสาร

“การถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด จำนวน 81 แห่ง”

สำหรับให้ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำไปใช้ศึกษาและขยายผลเป็นโรงเรียนต้นแบบการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัย ตามบริบทของสถานศึกษาตนเอง

แบ่งเป็น 5 ด้าน

ด้านที่ 1 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จำนวน 12 โรงเรียน

ด้านที่ 2 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก จำนวน 41 โรงเรียน

ด้านที่ 3 การประเมินพัฒนาการ จำนวน 5 โรงเรียน

ด้านที่ 4 เครือข่ายการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง จำนวน 12 โรงเรียน

ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ จำนวน 11 โรงเรียน

ดาวน์โหลด เอกสารได้ที่ https://drive.google.com

ดาวน์โหลด e-bookได้ที่ https://anyflip.com

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้คุรุสภาเปิดรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
บทความถัดไปการเขียนเรียงความ ศิลปะการเขียนที่มุ่งมั่น ถ่ายทอดเรื่องราว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่