ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 เช็กปฏิทิน-วิธีสมัคร-สถานที่สอบ

134
0
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 เช็กปฏิทิน-วิธีสมัคร-สถานที่สอบ

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 เช็กปฏิทิน-วิธีสมัคร-สถานที่สอบ

คุรุสภากำหนดจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 จำนวน 4 รอบ ได้แก่

 • รอบที่ 1  วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • รอบที่ 2  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • รอบที่ 3  วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • รอบที่ 4  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ปฏิทินการสอบใบประกอบวิชาชีพครู

 • วันที่ 4-22 กันยายน 2566 สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 22 กันยายน 2566 สมัครสอบได้ ไม่เกินเวลา 16.30 น.
 • วันที่ 4-22 กันยายน 2566 ชำระค่าสมัคร
 • วันที่ 23-25 กันยายน 2566 “แก้ไขคำนำหน้านาม ชื่อสกุล และรูปภาพติดบัตร” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป “ตรวจสอบรายชื่อ
 • วันที่ 11-26 พฤศจิกายน 2566 เข้ารับการทดสอบตามรอบที่สมัคร
 • วันที่ 15 มกราคม 2567 ประกาศผลการทดสอบ
 • วันที่ 15-19 มกราคม 2567 “ยื่นแบบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบอิเล็กทรอนิกส์
 • วันที่ 29 มกราคม 2567 “บริการดูกระดาษคำตอบอิเล็กทรอนิกส์

เกณฑ์ผ่านของการทดสอบ

ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู วิชาครู ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามหลักการวัดและประเมินที่คณะอนุกรรมการกำหนด 

กรณีที่ผลคะแนนการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในการจัดการทดสอบครั้งต่อไป ให้ผู้เข้ารับการทดสอบสมัครสอบในรายวิชาที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้ผลการทดสอบฯ แต่ละรายวิชาสามารถใช้ได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ประกาศผล หากผลคะแนนการทดสอบรายวิชาใดเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผลคะแนนดังกล่าวสิ้นสุด และต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูอีกครั้งหนึ่ง

ตรวจผลสอบ

การประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู สามารถตรวจสอบผลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ได้แก่ https://www.ksp.or.th และ https://ksp66.thaijobjob.com/ 

และหากประสงค์ที่จะพิมพ์ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล ให้ผู้เข้ารับการทดสอบดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบ “KSP Self-Service” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสอบทั้งหมด คลิก

ขอบคุณข้อมูลจาก : คุรุสภา

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่