สพฐ. ตั้งทีมรื้อเกณฑ์ขอวิทยฐานะ ชง ก.ค.ศ.ปรับวิธีประเมิน

36
0
สพฐ. ตั้งทีมรื้อเกณฑ์ขอวิทยฐานะ ชง ก.ค.ศ.ปรับวิธีประเมิน

ทีมรื้อเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะของครูให้เน้นความถนัดและเพิ่มหลักเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง

สำหรับการย้ายครูในโรงเรียนพิเศษ นายธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการทำงานในการปรับเปลี่ยนดังกล่าว นายวงษ์จินดาได้ระบุว่านโยบายการย้ายครูให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคของตนเองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องย้ายเพื่อช่วยราชการในโรงเรียนโครงการพิเศษ

นอกจากนี้ยังมีแผนในอนาคตที่จะเสนอให้สอบครูผู้ช่วยภายในภูมิภาคหรือจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการโยกย้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในทางปฏิบัติซึ่งจะช่วยลดภาระของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่ต้องดำเนินการในเรื่องการย้ายบ่อยๆ นอกจากนี้ นายธนุกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังตั้งคณะทำงานเพื่อวิจัยและปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของครูโดยให้การประเมินมีหลายรูปแบบตามความถนัดและความสนใจของครู ทำให้ครูสามารถสอบทบทวนความรู้และความสามารถได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ในปัจจุบันมีการประเมินเพียงรูปแบบเดียวซึ่งอาจทำให้เกิดภาระของครู

ดังนั้นในอนาคตอาจจะมีการประเมินในรูปแบบหลายรูปแบบเพื่อลดภาระของครู นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาในการแก้ไขปัญหาการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่ในประเทศซึ่งอยู่ในระหว่างการวางแผนใหม่โดยเฉพาะว่าจะให้สำนักงานพัฒนาการศึกษาพื้นที่ (สพท.) มีหน้าที่ดูแลโรงเรียนเหล่านี้แทนโดยใช้เจ้าหน้าที่ธุรการของสำนักงาน ทั้งนี้ จำเป็นต้องหารูปแบบที่เหมาะสมและมีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ นายวงษ์จินดาจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาในที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการศึกษาพื้นที่ (สพท.) ในวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่จังหวัดน่าน

นอกจากนี้ นายธนุกล่าวให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องให้ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของอาคารและสถานที่เพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะพัฒนาผู้อำนวยการและผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถในการนำนโยบายไปสู่การเปลี่ยนแปลง นายธนุกล่าวว่าในปีนี้สพฐ.จะมุ่งพัฒนาผู้นำให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถนำนโยบายไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่