บทความ

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถทำได้ภายใน 180 วันก่อนวันหมดอายุ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นเอกสารสำคัญที่ครูทุกคนต้องมีเพื่อประกอบวิชาชีพครู หากใบอนุญาตหมดอายุ ครูจะไม่สามารถประกอบวิชาชีพครูได้ จะต้องทำการต่ออายุใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถประกอบวิชาชีพครูต่อไปได้

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถทำได้ภายใน 180 วันก่อนวันหมดอายุ โดยยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของคุรุสภา แนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด และชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูล่าช้า (เกิน 180 วัน แต่ไม่เกิน 5 ปี) 500 บาท + ค่าดำเนินการเพิ่มเดือนละ 200 บาท (ระยะเวลาไม่ถึงเดือนนับเป็น 1 เดือน)
 • ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่ (กรณีใบอนุญาตหมดอายุเกิน 5 ปี) 1,000 บาท

เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดังนี้

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบรับรองการชำระค่าธรรมเนียม

หากครูท่านใดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหมดอายุแล้ว สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ โดยศึกษารายละเอียดการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือสำนักงานคุรุสภาส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ของคุรุสภา https://www.ksp.or.th
 2. เลือกเมนู “บริการอิเล็กทรอนิกส์”
 3. เลือกเมนู “ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ”
 4. เข้าสู่ระบบด้วยเลขประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน
 5. กรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด
 6. ชำระค่าธรรมเนียม
 7. รอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทางไปรษณีย์

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 3214-5 ต่อ 153 หรือสำนักงานคุรุสภาส่วนภูมิภาค

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button