ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวการศึกษา

ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๗

ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๗

1. เหตุผลในการขอย้าย 

๑) กลับภูมิลําเนา 
๑.๑) มีภูมิลําเนาอยู่หรือเคยอยูในอําเภอเดียวกัน กับสถานศึกษาที่ขอย้าย 
๑.๒) มีภูมิลําเนาอยู่หรือเคยอยู่ในจังหวัดเดียวกัน กับสถานศึกษาที่ขอย้าย 
๒) ดูแลบิดา มารดา/อยู่รวมกับคู่สมรส 
๓) เหตุผลอื่น

2. สภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาปัจจุบัน 

๑) ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามประกาศ สพฐ. หรือประกาศสํานักงาน ก.ค.ศ. หรือประกาศกระทรวงการคลัง 
๒) ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ

3. ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาปัจจุบัน 

๑) ตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป 

๒) ตั้งแต่ ๑ – ๙ ปี

4. ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔.๑ ภาระงานการสอน 
๔.๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
๑) ภาระงานตั้งแต่ ๑๔ ชั่วโมงขึ้นไป/สัปดาห์ 
๒) ภาระงานน้อยกว่า ๑๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๔.๑.๒ ระดับการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
๑) ภาระงานตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไป/สัปดาห์ 
๒) ภาระงานน้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๔.๑.๓ ประเภทการศึกษาพิเศษ 
๔.๑.๓.๑ เฉพาะความพิการ และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๑) ภาระงานตั้งแต่ ๑๔ ชั่วโมงขึ้นไป/สัปดาห์ 
๒) ภาระงานน้อยกว่า ๑๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๔.๑.๓.๒ การศึกษาสงเคราะห์ และ ราชประชานุเคราะห์ 
๑) ภาระงานตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไป/สัปดาห์ 
๒) ภาระงานน้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

๔.๒) ภาระงานประสบการณ์การสอน 
๑) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่สังกัด ประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย 
๒) ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาที่สังกัด ไม่ตรงกับประเภทเดียวกันกับที่ขอย้าย

5. การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑) ไม่เคยถูกลงโทษ 
๒) เคยถูกลงโทษ

6. อายุราชการ 

๑) ตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป 
๒) ตั้งแต่ ๑ – ๑๙ ปี

7. ผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษาปัจจุบัน 

๑) ส่งผลต่อผู้เรียนและสถานศึกษา มากที่สุด 
๒) ส่งผลต่อผู้เรียนและสถานศึกษา มาก 
๓) ส่งผลต่อผู้เรียนและสถานศึกษา ปานกลาง 
๔) ส่งผลต่อผู้เรียนและสถานศึกษา น้อย

ปฏิทินย้ายครู 2567 รอบที่ 1 ยื่นคำร้องขอย้าย 11-31 ม.ค.2567 (15 วันทำการ)
ปฏิทินย้ายครู 2567 รอบที่ 1 ยื่นคำร้องขอย้าย 11-31 ม.ค.2567 (15 วันทำการ)
ปฏิทินย้ายครู 2567 รอบที่ 1 ยื่นคำร้องขอย้าย 11-31 ม.ค.2567 (15 วันทำการ)
ปฏิทินย้ายครู 2567 รอบที่ 1 ยื่นคำร้องขอย้าย 11-31 ม.ค.2567 (15 วันทำการ)
ปฏิทินย้ายครู 2567 รอบที่ 1 ยื่นคำร้องขอย้าย 11-31 ม.ค.2567 (15 วันทำการ)
ปฏิทินย้ายครู 2567 รอบที่ 1 ยื่นคำร้องขอย้าย 11-31 ม.ค.2567 (15 วันทำการ)

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button