เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID 13 หลัก) ของหน่วยงานราชการ

1454
0

รวมข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID 13 หลัก) ของหน่วยงานราชการต่างๆ  เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอกการท่านใดที่ต้องติดต่อกับหน่วนงานราชการ

กรมศุลกากร
The Customs Department  (TCD)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000163011
  
กรมสรรพสามิต
Excise Department  (EXCISE)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000160461
  
กรมสรรพากร
The Revenue Department  (RD)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000158441
  
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
The Board of Investment of Thailand  (BOI)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000740964
  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development  (DBD)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000244746
  
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited   (AOT)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0107545000292
  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Department of Industrial Works  (DIW)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000528116
  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Industrial Estate Authority of Thailand  (IEAT)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000164980
  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Thai Industrial Standards Institute Ministry of Industry  (TISI)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000165161
  
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electrical and Electronics Institute  (Thai EEI)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000005563
  
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand  (TCC)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000190417
  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Food and Drug Administration  (FDA)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000165676
  
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control   (DDC)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000241801
  
กรมการอุตสาหกรรมทหาร
Defence Industry Department  (DID)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000011679
  
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Department of Mineral Fuels  (DMF)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000036191
  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Department of Primary Industries and Mines  (DPIM)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000036213
  
กรมธุรกิจพลังงาน
Department of Energy Business  (DOEB)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000036337
  
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
National Bureau of Agricultural Commodity Food Standards  (ACFS)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000037015
  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation   (DNP)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000041969
  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
Ministry of Natural Resources and Environment  (MNRE)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000044615
  
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission  (NBTC)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000049447
  
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
The Office of the Cane and Sugar Board  (OCSB)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000132115
  
กรมการบินพลเรือน
Department of Civil Aviation  (DCA)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000158084
  
กรมวิชาการเกษตร
Department of Agriculture  (DOA)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000158921
  
กรมปศุสัตว์
Department of Livestock Development  (DLD)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000159251
  
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Office of Atoms for Peace  (OAEP)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000159544
  
กรมการค้าภายใน
Department of Internal Trade  (DIT)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000161450
  
กรมการค้าต่างประเทศ
Department of Foreign Trade  (DFT)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000159561
  
กรมส่งเสริมการส่งออก  
The Department of International Trade Promotion  (DITP)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000159668
  
กรมป่าไม้
Royal Forest Department  (FOREST)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000159897
  
กรมประมง
Department of Fisheries  (DOF)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000160259
  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Science  (DMSC)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000160682
  
กรมทรัพยากรธรณี
Department of Mineral Resources   (DMR)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000160887
  
กรมการขนส่งทางบก
Department of Land Transport  (DLT)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000161328
  
สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงคมนาคม
Office of the Permanent Secretary Ministry of Transport
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000161972
  
กรมเจ้าท่า
Marine Department  (MD)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000162316
  
กรมการปกครอง
Department of Provincial Administration  (DPA)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000162626
  
กรมศิลปากร
Fine Arts Department  (FAD)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000162847
  
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
Port Authority of Thailand  (PAT)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000165480
  
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
Office of the Rubber Replanting Aid Fund  (ORRAP)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0994000165595

ขอบคุณที่มา https://www.accountingcenter.co/blog/government-agency-taxid

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่