เปิดรับสมัครสอบตำรวจ 2566 จำนวน 5,200 อัตรา เช็ครายละเอียดที่นี่

15410
0
เปิดรับสมัครสอบตำรวจ 2566 จำนวน 5,200 อัตรา เช็ครายละเอียดที่นี่

วันนี้การศึกษาไทย มีข่าวจากวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ กองการสอบ ได้เผยแพร่โพสต์ กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ เกี่ยวกับการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ (นสต.) ประจำประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา ดังนี้

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2565 จำนวน 5,200 อัตรา (นสต.)
ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, บช.ตชด. บช.ก. (นสต.2 ), บช.น. และ บช.ส. (นสต.2)
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2565

เปิดรับสมัครสอบตำรวจ 2566 จำนวน 5,200 อัตรา เช็ครายละเอียดที่นี่

เปิดรับสมัครสอบตำรวจ 2566 จำนวน 5,200 อัตรา เช็ครายละเอียดที่นี่

กำหนดการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 5,200 อัตรา (ในกระบวนการที่เหลือ)

-ในส่วนของการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง (ประกาศผลรอบสุดท้าย) จะประกาศผลทางอินเทอร์เน็ตและส่งไปรษณีย์แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ 13-24 ก.ย.66

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบตำรวจ 2566 สำคัญที่ควรทราบ

การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา

การดำเนินการ วัน เดือน ปี

ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน และสถานที่สอบข้อเขียน
8 มิ.ย.66

ประกาศผังที่นั่งสอบข้อเขียน อาคาร ห้องสอบ แถวสอบ
ณ สถานที่สอบ และทางอินเทอร์เน็ต
17 มิ.ย.66

สอบข้อเขียน
18 มิ.ย.66

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
29 มิ.ย.66

ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง/ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3 ก.ค. – 7 ส.ค. 66

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก/ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง (ประกาศผลรอบสุดท้าย)
13 ก.ย.66

ผู้ได้รับคัดเลือก ได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
1 ต.ค.66

โปรดติดตามรายละเอียดประกาศฯ อย่างเป็นทางการ ได้ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 3 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ 2566 จำนวน 2 อัตรา
บทความถัดไปตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้า วันที่ 7 พฤษภาคม 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่