สอบ ก.พ. 64 วัดความรู้ความสามารถทั่วไป เลิกกี่โมง เช็คที่นี่

134
0

สอบ ก.พ. 64 วัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ที่มา https://ocsc10.thaijobjob.com

สอบ ก.พ. 64 วัดความรู้ความสามารถทั่วไป เลิกกี่โมง เช็คที่นี่

สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 09.00 – 12.00 น.

– วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
– วิชาภาษาอังกฤษ
– วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 14.00 – 17.00 น.

– วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
– วิชาภาษาอังกฤษ
– วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามที่กําหนดไว้ในท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง

ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที และผู้สอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลา ที่กําหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

หลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ หากผู้ใดออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะต้องถูก ยุติการสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

อ้างอิง
https://ocsc2.job.thai.com
https://ocsc10.thaijobjob.com

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่