สิ่งที่ต้องเตรียมให้กรรมการดูในการประเมิน วPA

2654
0

สิ่งที่ต้องเตรียมให้กรรมการดูในการประเมิน วPA

สิ่งที่ต้องเตรียมให้กรรมการดูไม่ต้องทำแฟ้ม แต่การประเมิน วPA ก็ควรมีหลักฐาน ไว้อ้างอิงตามที่เขียนไว้ใน PA1 หลักฐานที่ควรมี (ไม่ใช่ภาระเพิ่มจากไหน) เช่น

1. หลักสูตรสาระวิชาที่สอน
2. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ QR CODE
3. วิเคราะห์ผู้เรียน
4. การออกแบบแผนการจัดการเรียน
5. แผนการจัดการเรียนรู้ (อาวุธคู่กาย) *อย่าลืมบันทึกหลังแผนด้วยนะ
6. วิจัยในชั้นเรียน QR CODE
7. ผลการเรียนของนักเรียน (คะแนนเก็บเด็ก)
8. สมุดบันทึกการเยี่ยมบ้าน,สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9. สื่อ,นวัตกรรม,ใบความรู้,ใบงาน,ผลงานผู้เรียน,ข้อสอบ QR CODE
10. PA2, PA3
11. เกียรติบัตร,ใบรับรองการอบรม,หลักฐานการพัฒนาตนเอง,รายงานสรุปผลการพัฒนาตนเอง QR CODE
12. ผลงานนักเรียน (สมุด-แบบเรียนของนักเรียน)
13. ภาพถ่ายประกอบกิจกรรมแต่ละตัวชี้วัด QR CODE
14 ถ้าจะ show clip การเรียนการสอนก็ได้ ครูใช้เทคโนฯ QR CODE
15 จะนำเสนอ วีทีอาร์ Google sites หรือ ppt ประกอบนำเสนอ i movie ก็ได้ แล้วแต่เราถนัดเลย

ไม่เน้นแฟ้มเอกสาร แต่ก็ใช่จะว่างเปล่า…การเตรียมหลักฐานต่างๆ เป็นสิ่งที่เราทำประจำอยู่แล้ว มีอยู่ในห้องเรียน

CR : หัวโขนหาใช่ชีวิตจริง

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 3 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ว20/2565 ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 2565
บทความถัดไปข้อสอบ TEDET 2565 รอบ All Thailand Evaluation Test

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่