การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

28
0
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งจะทำการคัดเลือกในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1,635 ราย ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2565 และรายงาน สพฐ. ภายใน  7 พฤศจิกายน 2565

หนังสือแจ้ง ศธจ.

>>> 1. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙-ว๖๐๘๕ ลว. ๗ ต.ค. ๖๕

>>> 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓

>>> 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

>>> 4. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

>>> 5. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

หนังสือแจ้ง สพท.

>>> 1. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙-ว๖๐๘๙ ลว. ๗ ต.ค. ๖๕

>>> 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓

>>> 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

หนังสือแจ้ง สศศ.

>>> 1. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙-๖๐๘๗ ลว. ๗ ต.ค. ๖๕

>>> 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓

>>> 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

>>> 4. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้CEFR คืออะไร ความสามารถในการพูดและเข้าใจภาษาต่างชาติ
บทความถัดไปสพฐ.ห่วงใยครู เตรียมจัดอบรมครูพี่เลี้ยงเกณฑ์ PA การประเมิน PA ปี 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่