ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวการศึกษาข่าวสอบราชการ

ดูรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่ ที่รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ.รอบทั่วไป 2566

ดูรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่ ที่รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ.รอบทั่วไป 2566

ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ.รอบทั่วไป 2566

  • ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2566
  • รับสมัคร ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 6 มิ.ย.2566
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 2566
  • สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 24 มิ.ย.2566 และภาค ข วันที่ 25 มิ.ย.2566
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข ภายในวันที่ 3 ก.ค. 2566
  • ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์แฟ้มสะสมผลงานและการนำเสนอที่แสดงถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในวิชาชีพ ซึ่งในภาค ค กำหนดมีการประเมินไม่เกิน 20 นาที ต่อผู้ประเมิน 1 ตามวันและเวลาที่อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การกำหนด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 66

รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่ ที่รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ.รอบทั่วไป 2566

01 กรุงเทพมหานคร

สพป.กรุงเทพมหานคร
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2


02 กระบี่ 

สพป.กระบี่ 
สพม.ตรัง กระบี่


03 กาญจนบุรี

สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพม.กาญจนบุรี


04 กาฬสินธุ์

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพม.กาฬสินธุ์


05 กำแพงเพชร

สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 
สพม.กำแพงเพชร


06 ขอนแก่น

สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพม.ขอนแก่น


07 จันทบุรี

สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพม.จันทบุรี ตราด


08 ฉะเชิงเทรา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพม.ฉะเชิงเทรา 


09 ชลบุรี

สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพม.ชลบุรี ระยอง 


10 ชัยนาท

สพป.ชัยนาท
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท


11 ชัยภูมิ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพม.ชัยภูมิ 


12 ชุมพร

สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 


13 เชียงราย

สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 4
สพม.เชียงราย


14 เชียงใหม่

สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สพม.เชียงใหม่


15 ตรัง

สพป.ตรัง เขต 1 
สพป.ตรัง เขต 2
สพม.ตรัง กระบี่


16 ตราด
สพป.ตราด
สพม. จันทบุรี ตราด


17 ตาก

สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 2
สพม.ตาก


18 นครนายก

สพป. นครนายก
สพม. ปราจีนบุรี นครนายก


19 นครปฐม

สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
สพม.นครปฐม


20 นครพนม

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2
สพม.นครพนม


21 นครราชสีมา

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพม.นครราชสีมา


22 นครศรีธรรมราช

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพม.นครศรีธรรมราช 


23 นครสวรรค์

สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
สพม.นครสวรรค์ 


24 นนทบุรี

สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพม.นนทบุรี 


25 นราธิวาส

สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพม.นราธิวาส 


26 น่าน

สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม.น่าน


27 บึงกาฬ 

สพป.บึงกาฬ 
สพม.บึงกาฬ


28 บุรีรัมย์

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพม.บุรีรัมย์


29 ปทุมธานี

สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพม.ปทุมธานี


30 ประจวบคีรีขันธ์

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพม.ประจวบคีรีขันธ์


31 ปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก


32 ปัตตานี

สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 3
สพม.ปัตตานี


33 พระนครศรีอยุธยา

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพม.พระนครศรีอยุธยา


34 พะเยา

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2
สพม.พะเยา


35 พังงา

สพป.พังงา
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง


36 พัทลุง

สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2
สพม.พัทลุง


37 พิจิตร

สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2
สพม.พิจิตร


38 พิษณุโลก

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 


39 เพชรบุรี

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพม.เพชรบุรี


40 เพชรบูรณ์

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพม.เพชรบูรณ์


41 แพร่

สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 2
สพม.แพร่


42. ภูเก็ต

สพป.ภูเก็ต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง


43 มหาสารคาม

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สพม.มหาสารคาม 


44 มุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร 
สพม.มุกดาหาร 


45 แม่ฮ่องสอน

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพม.แม่ฮ่องสอน46 ยโสธร


สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร


47 ยะลา

สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3
สพม.ยะลา


48 ร้อยเอ็ด

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
สพม.ร้อยเอ็ด


49 ระนอง

สพป.ระนอง 
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง50 ระยอง


50 ระยอง

สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2
สพม.ชลบุรี ระยอง


51 ราชบุรี

สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2
สพม.ราชบุรี


52 ลพบุรี 

สพป.ลพบุรี เขต 1 
สพป.ลพบุรี เขต 2 
สพม.ลพบุรี


53 ลำปาง

สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3
สพม.ลำปาง ลำพูน54 ลำพูน 


สพป.ลำพูน เขต 1 
สพป.ลำพูน เขต 2 
สพม.ลำปาง ลำพูน


55 เลย

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3
สพม.เลย หนองบัวลำภู


56 ศรีสะเกษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร


57 สกลนคร 

สพป.สกลนคร เขต 1 
สพป.สกลนคร เขต 2 
สพป.สกลนคร เขต 3 
สพม.สกลนคร


58 สงขลา

สพป.สงขลา เขต 1 
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3
สพม.สงขลา สตูล


59 สตูล

สพป.สตูล
สพม สงขลา สตูล


60 สมุทรปราการ

สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
สพม.สมุทรปราการ


61 สมุทรสงคราม

สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม


62 สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม


63 สระแก้ว

สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพม.สระแก้ว


64 สระบุรี 

สพป.สระบุรี เขต 1 
สพป.สระบุรี เขต 2 
สพม.สระบุรี


65 สิงห์บุรี

สพป.สิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง


66 สุโขทัย

สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพม.สุโขทัย


67 สุพรรณบุรี

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพม.สุพรรณบุรี


68 สุราษฎร์ธานี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร


69 สุรินทร์

สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพม.สุรินทร์


70 หนองคาย

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2
สพม.หนองคาย


71 หนองบัวลำภู

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
สพม.เลย หนองบัวลำภู


72 อ่างทอง

สพป.อ่างทอง
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง


73 อำนาจเจริญ

สพป.อำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ


74 อุดรธานี

สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4
สพม.อุดรธานี


75 อุตรดิตถ์ 

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์


76 อุทัยธานี

สพป.อุทัยธานี เขต 1
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท


77 อุบลราชธานี

สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ


78 สศศ.

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 รอบทั่วไป ลิงก์เข้าระบบที่นี่

ดูรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่ ที่รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ.รอบทั่วไป 2566

ด่วนที่สุด! การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง? ที่ต้องใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button