ดูรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่ ที่รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ.รอบทั่วไป 2566

2421
0
ดูรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่ ที่รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ.รอบทั่วไป 2566

ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ.รอบทั่วไป 2566

  • ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2566
  • รับสมัคร ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 6 มิ.ย.2566
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 2566
  • สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 24 มิ.ย.2566 และภาค ข วันที่ 25 มิ.ย.2566
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข ภายในวันที่ 3 ก.ค. 2566
  • ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์แฟ้มสะสมผลงานและการนำเสนอที่แสดงถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในวิชาชีพ ซึ่งในภาค ค กำหนดมีการประเมินไม่เกิน 20 นาที ต่อผู้ประเมิน 1 ตามวันและเวลาที่อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การกำหนด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 66

รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่ ที่รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ.รอบทั่วไป 2566

01 กรุงเทพมหานคร

สพป.กรุงเทพมหานคร
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2


02 กระบี่ 

สพป.กระบี่ 
สพม.ตรัง กระบี่


03 กาญจนบุรี

สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพม.กาญจนบุรี


04 กาฬสินธุ์

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพม.กาฬสินธุ์


05 กำแพงเพชร

สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 
สพม.กำแพงเพชร


06 ขอนแก่น

สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพม.ขอนแก่น


07 จันทบุรี

สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพม.จันทบุรี ตราด


08 ฉะเชิงเทรา

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพม.ฉะเชิงเทรา 


09 ชลบุรี

สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพม.ชลบุรี ระยอง 


10 ชัยนาท

สพป.ชัยนาท
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท


11 ชัยภูมิ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพม.ชัยภูมิ 


12 ชุมพร

สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 


13 เชียงราย

สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 4
สพม.เชียงราย


14 เชียงใหม่

สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สพม.เชียงใหม่


15 ตรัง

สพป.ตรัง เขต 1 
สพป.ตรัง เขต 2
สพม.ตรัง กระบี่


16 ตราด
สพป.ตราด
สพม. จันทบุรี ตราด


17 ตาก

สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 2
สพม.ตาก


18 นครนายก

สพป. นครนายก
สพม. ปราจีนบุรี นครนายก


19 นครปฐม

สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
สพม.นครปฐม


20 นครพนม

สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2
สพม.นครพนม


21 นครราชสีมา

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพม.นครราชสีมา


22 นครศรีธรรมราช

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพม.นครศรีธรรมราช 


23 นครสวรรค์

สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
สพม.นครสวรรค์ 


24 นนทบุรี

สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพม.นนทบุรี 


25 นราธิวาส

สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพม.นราธิวาส 


26 น่าน

สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2
สพม.น่าน


27 บึงกาฬ 

สพป.บึงกาฬ 
สพม.บึงกาฬ


28 บุรีรัมย์

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
สพม.บุรีรัมย์


29 ปทุมธานี

สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพม.ปทุมธานี


30 ประจวบคีรีขันธ์

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพม.ประจวบคีรีขันธ์


31 ปราจีนบุรี

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก


32 ปัตตานี

สพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 3
สพม.ปัตตานี


33 พระนครศรีอยุธยา

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพม.พระนครศรีอยุธยา


34 พะเยา

สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2
สพม.พะเยา


35 พังงา

สพป.พังงา
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง


36 พัทลุง

สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2
สพม.พัทลุง


37 พิจิตร

สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2
สพม.พิจิตร


38 พิษณุโลก

สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 


39 เพชรบุรี

สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพม.เพชรบุรี


40 เพชรบูรณ์

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพม.เพชรบูรณ์


41 แพร่

สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 2
สพม.แพร่


42. ภูเก็ต

สพป.ภูเก็ต
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง


43 มหาสารคาม

สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สพม.มหาสารคาม 


44 มุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร 
สพม.มุกดาหาร 


45 แม่ฮ่องสอน

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สพม.แม่ฮ่องสอน46 ยโสธร


สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร


47 ยะลา

สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3
สพม.ยะลา


48 ร้อยเอ็ด

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
สพม.ร้อยเอ็ด


49 ระนอง

สพป.ระนอง 
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง50 ระยอง


50 ระยอง

สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2
สพม.ชลบุรี ระยอง


51 ราชบุรี

สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2
สพม.ราชบุรี


52 ลพบุรี 

สพป.ลพบุรี เขต 1 
สพป.ลพบุรี เขต 2 
สพม.ลพบุรี


53 ลำปาง

สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3
สพม.ลำปาง ลำพูน54 ลำพูน 


สพป.ลำพูน เขต 1 
สพป.ลำพูน เขต 2 
สพม.ลำปาง ลำพูน


55 เลย

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3
สพม.เลย หนองบัวลำภู


56 ศรีสะเกษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร


57 สกลนคร 

สพป.สกลนคร เขต 1 
สพป.สกลนคร เขต 2 
สพป.สกลนคร เขต 3 
สพม.สกลนคร


58 สงขลา

สพป.สงขลา เขต 1 
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3
สพม.สงขลา สตูล


59 สตูล

สพป.สตูล
สพม สงขลา สตูล


60 สมุทรปราการ

สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
สพม.สมุทรปราการ


61 สมุทรสงคราม

สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม


62 สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม


63 สระแก้ว

สพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพม.สระแก้ว


64 สระบุรี 

สพป.สระบุรี เขต 1 
สพป.สระบุรี เขต 2 
สพม.สระบุรี


65 สิงห์บุรี

สพป.สิงห์บุรี
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง


66 สุโขทัย

สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพม.สุโขทัย


67 สุพรรณบุรี

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพม.สุพรรณบุรี


68 สุราษฎร์ธานี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร


69 สุรินทร์

สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพม.สุรินทร์


70 หนองคาย

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2
สพม.หนองคาย


71 หนองบัวลำภู

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
สพม.เลย หนองบัวลำภู


72 อ่างทอง

สพป.อ่างทอง
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง


73 อำนาจเจริญ

สพป.อำนาจเจริญ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ


74 อุดรธานี

สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4
สพม.อุดรธานี


75 อุตรดิตถ์ 

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์


76 อุทัยธานี

สพป.อุทัยธานี เขต 1
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท


77 อุบลราชธานี

สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ


78 สศศ.

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 รอบทั่วไป ลิงก์เข้าระบบที่นี่

ดูรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่ ที่รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ.รอบทั่วไป 2566

ด่วนที่สุด! การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง? ที่ต้องใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้เช็กด่วน! สพฐ.ประกาศแล้ววันรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 24 พ.ค. 2566
บทความถัดไปสพฐ. เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 66 จำนวน 2 หมื่นอัตรา สมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย. นี้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่