จี้มหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรใหม่ ครูสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพลดลง 

24
0

ตรีนุช ถกวงสภาคณบดีครูฯ ชี้อัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครูลดลง ส่วนใหญ่ตกวิชาภาษาอังกฤษ จี้มหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรผลิตครู เตรียมปรับกฎระเบียบขอใบอนุญาตให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภาว่า การประชุมในวันนี้ ตนได้หารือเกี่ยวกับการปรับระบบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูซึ่งเป็นเหมือนจุดคัดกรองมาตรฐานของครูให้สังคมมั่นใจได้ว่า โรงเรียนจะมีครูที่มีคุณภาพให้บุตรหลาน

แต่ในช่วงที่ผ่านมา มีอัตราการสอบผ่านลดลง เนื่องจากสอบไม่ผ่านในบางวิชา เช่น วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องมองในสภาพความเป็นจริงว่า ครูในบางสาขาวิชาเอกที่ไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษอาจจะไม่ได้มีความถนัด และอาจเป็นการจำกัดโอกาสของนิสิตนักศึกษาครูที่เรียนจบมาแล้วไม่สามารถสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ แต่เกณฑ์การคัดเลือกก็ยังจำเป็นต่อการรักษาคุณภาพไว้

ตนจึงหารือร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยในฐานะต้นทางของการผลิตครู เพื่อปรับหลักสูตรการสอนให้เสริมย้ำความรู้ที่จำเป็นให้แก่นิสิตนักศึกษาครูเพื่อให้ไม่เสียโอกาสในประกอบอาชีพ

โดยกระทรวงศึกษาธิการและคุรุสภา จะปรับระบบและกฎระเบียบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมยิ่งขึ้น และพร้อมประสานการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในอนาคต

“หลักเกณฑ์ของการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีเพื่อคัดกรองและรักษามาตรฐานคุณภาพของครู แต่วันนี้เรามาร่วมกันหาแนวทางพัฒนาที่เปิดโอกาสให้หลักเกณฑ์นั้นไม่เป็นอุปสรรค และยังเสริมศักยภาพให้ได้ครูที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ผลิตครูและหน่วยงานที่ครูเข้ามาทำงาน

นอกจากนี้ ดิฉันได้ฝากเรื่องการผลิตครูให้มีความรู้และทักษะที่มีความพร้อมต่อเด็กในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย เนื่องจากเด็กสมัยใหม่มีความรู้ที่กว้างมาก แต่ยังต้องเสริมให้เด็กรู้เท่าทันโลกและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน” นางสาวตรีนุชกล่าว

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/education/news-949885

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 สพฐ.ประกาศ 10 นโยบายเร่งด่วน ปีการศึกษา 2565
บทความถัดไปครูทราย ครูสาวราชบุรี ปังสุดใน TikTok สอนสนุกจนยอดวิวถล่มทลาย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่