8 หลักสำคัญในการทำคลิป วPA การสอนของครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

174
0

การประเมินคลิปการสอนของครูดูตามเกณฑ์ หลักการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนครู คืนครูสู่ห้องเรียน สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดกับผู้เรียน

Back to school (กลับไปเริ่มต้นทุกอย่างที่โรงเรียน)
Focus on classroom (หัวใจสำคัญอยู่ในห้องเรียน)
Teacher = Key Success (ครู คือ กุญแจความสำเร็จ)
S chool as Organization (ทำโรงเรียนให้เป็นองค์กรในการเรียนรู้)

8 หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะใช้ในการ ประเมินคลิปการสอนครู

1. การสอนของครูมีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ที่จะเรียนรู้หรือไม่

2. การสอนครั้งนั้น เด็กได้มีโอกาสในการสร้างความรู้ ขึ้นมาใหม่หรือไม่

3. วิธีการสร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจในการเรียน เป็นอย่างไร

4. ครูมีวิธีการออกแบบให้เด็กได้สืบค้นข้อมูล หาความรู้ด้วยตัวเองย่างไร

5. ครูให้เด็กฝึกปฏิบัติ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็ก เพื่อเพิ่มการเรียนรู้อย่างไร

6. ครูออกแบบสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ เพื่อให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างไร

7. เด็กได้ฝึกการกำกับตัวเองในการเรียนรู้ หรือไม่

8. ความถูกต้อง ความเชี่ยวชาญในเนื้อหา ที่ใช้สอนเป็นอย่างไร

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่