ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวสอบราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก (สพป.) รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียน ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก (สพป.) รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียน ปี 2566

สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566

ปฏิทินสอบรองผอ. และ ผอ.โรงเรียน โดย มีกำหนดการ ดังนี้

  • ประกาศรับสมัครสอบรองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2566
  • เปิดรับ สมัครสอบรองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ระหว่าง 15 – 21 สิงหาคม 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ภายใน วันที่ 24 สิงหาคม 2566
  • สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 9 กันยายน 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก รองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ภายใน 13 กันยายน 2566
  • ยื่นเอกสารประกอบการประเมินภาค ข และ ภาค ค ระหว่าง วันที่ 14 – 17 กันยายน 2566
  • ประเมินภาค ข และ ภาค ค ระหว่าง วันที่ 18 – 22 กันยายน 2566
  • ประกาศผลสอบรองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566
  • บรรจุและแต่งตั้ง วันที่ 5 ตุลาคม 2566

วันนี้ การศึกษาไทยจะพาทุกท่านไปดูประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียน ปี 2566 กัน

เช็กผลสอบที่เว็บไซต์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาทั่วประเทศ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต ทั่วประเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ตำบล : บางพลีใหญ่ อำเภอ : บางพลี จังหวัด : สมุทรปราการ รหัส : 10540
เบอร์โทร : 02 3300141-4
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ตำบล : บางกระสอ อำเภอ : เมืองนนทุบรี จังหวัด : นนทบุรี รหัส : 11000
เบอร์โทร : 0-2591-1301-4
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ตำบล : เสาธงหิน อำเภอ : บางใหญ่ จังหวัด : นนทบุรี รหัส : 11140
เบอร์โทร : 0-2595-0530-4
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ตำบล : บางปรอก อำเภอ : เมืองปทุมธานี จังหวัด : ปทุมธานี รหัส : 12000
เบอร์โทร : 0-2581-4802, 0-2581-1885, 0-2593-3627, 0-2581-4481,0-2593-4413, 0-2581-6047, 0-2581-3313
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ตำบล : คูคต อำเภอ : ลำลูกกา จังหวัด : ปทุมธานี รหัส : 12130
เบอร์โทร : 02-523-3348
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ตำบล : ลุมพลี อำเภอ : พระนครศรีอยุธยา จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา รหัส : 13000
เบอร์โทร : 035-352971-2
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ตำบล : สามกอ อำเภอ : เสนา จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา รหัส : 13110
เบอร์โทร : 035203145
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ตำบล : บางแก้ว อำเภอ : เมืองอ่างทอง จังหวัด : อ่างทอง รหัส : 14000
เบอร์โทร : 035-611371, 035-611995
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ตำบล : ป่าตาล อำเภอ : เมืองลพบุรี จังหวัด : ลพบุรี รหัส : 15000
เบอร์โทร : 036 – 411 730
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ตำบล : ชัยนารายณ์ อำเภอ : ชัยบาดาล จังหวัด : ลพบุรี รหัส : 15130
เบอร์โทร : 036771496
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ตำบล : บางพุทรา อำเภอ : เมือง จังหวัด : สิงห์บุรี รหัส : 16000
เบอร์โทร : 036-511417
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมืองชัยนาท จังหวัด : ชัยนาท รหัส : 17000
เบอร์โทร : 0-5641-1639 ,0-5641-1578 ,0-5641-1876
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ตำบล : ปากเพรียว อำเภอ : เมืองสระบุรี จังหวัด : สระบุรี รหัส : 18000
เบอร์โทร : 0-3635-1804
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ตำบล : บ้านป่า อำเภอ : แก่งคอย จังหวัด : สระบุรี รหัส : 18110
เบอร์โทร : 0-3635-8612-16
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ตำบล : บ้านสวน อำเภอ : เมือง จังหวัด : ชลบุรี รหัส : 20000
เบอร์โทร : 038-285366
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ตำบล : บ้านช้าง อำเภอ : พนัสนิคม จังหวัด : จังหวัดชลบุรี รหัส : 20140
เบอร์โทร : 038-474630-5
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ตำบล : บางละมุง อำเภอ : บางละมุง จังหวัด : ชลบุรี รหัส : 20150
เบอร์โทร : 0 3823 4218 – 0 3823 4220
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ตำบล : ตำบลเชิงเนิน อำเภอ : อำเภอเมืองระยอง จังหวัด : จังหวัดระยอง รหัส : 21000
เบอร์โทร : 0-3861-1231
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ตำบล : วังหว้า อำเภอ : แกลง จังหวัด : ระยอง รหัส : 21110
เบอร์โทร : 038671180
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ตำบล : ตลาด อำเภอ : เมืองจันทบุรี จังหวัด : จันทบุรี รหัส : 22000
เบอร์โทร : 039-321088
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ตำบล : ตลาด อำเภอ : เมืองจันทุบรี จังหวัด : จันทบุรี รหัส : 22000
เบอร์โทร : 039311117
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ตำบล : วังกระแจะ อำเภอ : เมืองตราด จังหวัด : ตราด รหัส : 23000
เบอร์โทร : 039-522816
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ตำบล : บางตีนเป็ด อำเภอ : เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด : ฉะเชิงเทรา รหัส : 24000
เบอร์โทร : 038981432,038981627
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ตำบล : เกาะขนุน อำเภอ : พนมสารคาม จังหวัด : ฉะเชิงเทรา รหัส : 24120
เบอร์โทร : 038554062 , 038551456
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ตำบล : หน้าเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ปราจีนบุรี รหัส : 25000
เบอร์โทร : 037-211362, 037-212281 และ 037-212804
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ตำบล : กบินทร์ อำเภอ : กบินทร์บุรี จังหวัด : ปราจีนบุรี รหัส : 25110
เบอร์โทร : 037280273,037280286-7
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ตำบล : ท่าช้าง อำเภอ : เมืองนครนายก จังหวัด : นครนายก รหัส : 26000
เบอร์โทร : 037-311481
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ตำบล : ท่าเกษม อำเภอ : เมืองสระแก้ว จังหวัด : สระแก้ว รหัส : 27000
เบอร์โทร : 037-425468
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ตำบล : อรัญญประเทศ อำเภอ : อรัญประเทศ จังหวัด : สระแก้ว รหัส : 27120
เบอร์โทร : 037232263
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ตำบล : หัวทะเล อำเภอ : เมือง จังหวัด : นครราชสีมา รหัส : 30000
เบอร์โทร : 044-220978
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ตำบล : จักราช อำเภอ : จักราช จังหวัด : นครราชสีมา รหัส : 30230
เบอร์โทร : 044-399055
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ตำบล : แชะ อำเภอ : ครบุรี จังหวัด : นครราชสีมา รหัส : 30250
เบอร์โทร : 044-449021 , 044-449161
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ตำบล : ลาดบัวขาว อำเภอ : สีคิ้ว จังหวัด : นครราชสีมา รหัส : 30340
เบอร์โทร : 044-416991-3
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ตำบล : ด่านขุนทด อำเภอ : ด่านขุนทด จังหวัด : นครราชสีมา รหัส : 30210
เบอร์โทร : 0-4420-8147-9
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ตำบล : ด่านช้าง อำเภอ : บัวใหญ่ จังหวัด : นครราชสีมา รหัส : 30120
เบอร์โทร : 0-4446-1672
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ตำบล : ประสุข อำเภอ : ชุมพวง จังหวัด : นครราชสีมา รหัส : 30270
เบอร์โทร : 044 – 300 -174
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด : บุรีรัมย์ รหัส : 31000
เบอร์โทร : 0 4461 1013
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ตำบล : ประโคนชัย อำเภอ : ประโคนชัย จังหวัด : บุรีรัมย์ รหัส : 31140
เบอร์โทร : 044671094
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ตำบล : นางรอง อำเภอ : นางรอง จังหวัด : บุรีรัมย์ รหัส : 311110
เบอร์โทร : 0-4463-4541
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ตำบล : พุทไธสง อำเภอ : พุทไธสง จังหวัด : บุรีรัมย์ รหัส : 31120
เบอร์โทร : 044689445
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต1
ตำบล : นอกเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : สุรินทร์ รหัส : 32000
เบอร์โทร : 044518883
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพืืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ตำบล : รัตนบุรี อำเภอ : รัตนบุรี จังหวัด : สุรินทร์ รหัส : 32130
เบอร์โทร : 044-598894, 044-599270
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ตำบล : กังแอน อำเภอ : ปราสาท จังหวัด : สุรินทร์ รหัส : 32140
เบอร์โทร : 044-552347
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1
ตำบล : หนองครก อำเภอ : เมืองศรีสะเกษ จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัส : 33000
เบอร์โทร : 0-46561-1818 , 0-4561-2391
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ตำบล : กำแพง อำเภอ : อุทุมพรพิสัย จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัส : 33120
เบอร์โทร : –
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ตำบล : หนองฉลอง อำเภอ : ขุขันธ์ จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัส : 33140
เบอร์โทร : 045671259
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ตำบล : กระแชง อำเภอ : กันทรลักษ์ จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัส : 33110
เบอร์โทร : 045 810561
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมืองอุบลราชธานี จังหวัด : อุบลราชธานี รหัส : 34000
เบอร์โทร : 045242323
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ตำบล : ขุหลุ อำเภอ : ตระการพืชผล จังหวัด : อุบลราชธานี รหัส : 34130
เบอร์โทร : 045-482410
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ตำบล : โพธิ์ไทร อำเภอ : พิบูลมังสาหาร จังหวัด : อุบลราชธานี รหัส : 34110
เบอร์โทร : 045-426-547
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : วารินชำราบ อำเภอ : วารินชำราบ จังหวัด : อุบลราชธานี รหัส : 34190
เบอร์โทร : 045-321962
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ตำบล : ตำบลเมืองเดช อำเภอ : เดชอุดม จังหวัด : อุบลราชธานี รหัส : 34160
เบอร์โทร : 08-6468-1931
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ตำบล : สำราญ อำเภอ : เมือง จังหวัด : ยโสธร รหัส : 35000
เบอร์โทร : 045712531
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ตำบล : กุดชุม อำเภอ : กุดชุม จังหวัด : ยโสธร รหัส : 35140
เบอร์โทร : 045-789-477
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมืองชัยภูมิ จังหวัด : ชัยภูมิ รหัส : 36000
เบอร์โทร : 044-821500
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ตำบล : ผักปัง อำเภอ : ภูเขียว จังหวัด : ชัยภูมิ รหัส : 36110
เบอร์โทร : 044-861931
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ตำบล : หนองบัวใหญ่ อำเภอ : จัตุรัส จังหวัด : ชัยภูมิ รหัส : 36130
เบอร์โทร : 044-056385-6
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ตำบล : บุ่ง อำเภอ : เมือง จังหวัด : อำนาจเจริญ รหัส : 37000
เบอร์โทร : 0 4551 1019
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ตำบล : วิศิษฐ์ อำเภอ : เมือง จังหวัด : บึงกาฬ รหัส : 38000
เบอร์โทร : 042-491-247
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ตำบล : ลำภู อำเภอ : เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด : หนองบัวลำภู รหัส : 39000
เบอร์โทร : 0-4231-1660
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ตำบล : นากลาง อำเภอ : นากลาง จังหวัด : หนองบัวลำภู รหัส : 39170
เบอร์โทร : 042359564
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ขอนแก่น รหัส : 40000
เบอร์โทร : 043-246663-5
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ตำบล : บ้านไผ่ อำเภอ : บ้านไผ่ จังหวัด : ขอนแก่น รหัส : 40110
เบอร์โทร : 043272818
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ตำบล : ลอมคอม อำเภอ : พล จังหวัด : ขอนแก่น รหัส : 40120
เบอร์โทร : 043 415104
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ตำบล : น้ำพอง อำเภอ : น้ำพอง จังหวัด : ขอนแก่น รหัส : 40310
เบอร์โทร : 0-4344-1913
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ตำบล : ชุมแพ อำเภอ : ชุมแพ จังหวัด : ขอนแก่น รหัส : 40130
เบอร์โทร : 043-312505
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ตำบล : หมากแข้ง อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุดรธานี รหัส : 41000
เบอร์โทร : 042222041
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ตำบล : กุมภวาปี อำเภอ : กุมภวาปี จังหวัด : อุดรธานี รหัส : 41110
เบอร์โทร : 042-334575
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ตำบล : หนองหาน อำเภอ : หนองหาน จังหวัด : อุดรธานี รหัส : 41130
เบอร์โทร : 042261156
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ตำบล : บ้านผือ อำเภอ : บ้านผือ จังหวัด : อุดรธานี รหัส : 41160
เบอร์โทร : 042-281299
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ตำบล : เมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : เลย รหัส : 42000
เบอร์โทร : 0-4281-3112 -4
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ตำบล : ศรีสงคราม อำเภอ : วังสะพุง จังหวัด : เลย รหัส : 42130
เบอร์โทร : 042-810-904
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ตำบล : โคกงาม อำเภอ : ด่านซ้าย จังหวัด : เลย รหัส : 42120
เบอร์โทร : 042-810495
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ตำบล : หนองกอมเกาะ อำเภอ : เมืองหนองคาย จังหวัด : หนองคาย รหัส : 43000
เบอร์โทร : 0 4241 1332
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ตำบล : จุมพล อำเภอ : โพนพิสัย จังหวัด : หนองคาย รหัส : 43120
เบอร์โทร : 0 4247 1969
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ตำบล : ตลาด อำเภอ : เมือง จังหวัด : มหาสารคาม รหัส : 44000
เบอร์โทร : 043723517
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ตำบล : หนองแสง อำเภอ : วาปีปทุม จังหวัด : มหาสารคาม รหัส : 44120
เบอร์โทร : 043-798436
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ตำบล : หัวขวาง อำเภอ : โกสุมพิสัย จังหวัด : มหาสารคาม รหัส : 44140
เบอร์โทร : 043-762363
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด : ร้อยเอ็ด รหัส : 45000
เบอร์โทร : 0 4351 3003, 0 4351 3388
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ตำบล : ดอกไม้ อำเภอ : สุวรรณภูมิ จังหวัด : ร้อยเอ็ด รหัส : 45130
เบอร์โทร : 043624950
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ตำบล : แวง อำเภอ : โพนทอง จังหวัด : ร้อยเอ็ด รหัส : 45110
เบอร์โทร : 043571388
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1
ตำบล : กาฬสินธ์ุ อำเภอ : เมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัด : กาฬสินธ์ุ รหัส : 46000
เบอร์โทร : 043 – 812 – 121
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ตำบล : ห้วยเม็ก อำเภอ : ห้วยเม็ก จังหวัด : กาฬสินธุ์ รหัส : 46170
เบอร์โทร : 043-889546-9
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ตำบล : นิคมห้วยผึ้ง อำเภอ : ห้วยผึ้ง จังหวัด : กาฬสินธุ์ รหัส : 46240
เบอร์โทร : 04386-9104
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบล : ธาตุเชิงชุม อำเภอ : เมือง จังหวัด : สกลนคร รหัส : 47000
เบอร์โทร : 042970135
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ตำบล : สว่างแดนดิน อำเภอ : สว่างแดนดิน จังหวัด : สกลนคร รหัส : 47110
เบอร์โทร : 042722322
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ตำบล : วานรนิวาส อำเภอ : วานรนิวาส จังหวัด : สกลนคร รหัส : 47120
เบอร์โทร : 042792135
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ตำบล : หนองแสง อำเภอ : เมืองนครพนม จังหวัด : นครพนม รหัส : 48000
เบอร์โทร : 0-4251-2337-8
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ตำบล : ศรีสงคราม อำเภอ : ศรีสงคราม จังหวัด : นครพนม รหัส : 48150
เบอร์โทร : 042-599265
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ตำบล : มุกดาหาร อำเภอ : มุกดาหาร จังหวัด : มุกดาหาร รหัส : 49000
เบอร์โทร : 0-4261-1532
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ตำบล : ช้างเผือก อำเภอ : เมืองเชียงใหม่ จังหวัด : เชียงใหม่ รหัส : 50300
เบอร์โทร : 053-112333
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ตำบล : สันโป่ง อำเภอ : แม่ริม จังหวัด : เชียงใหม่ รหัส : 50180
เบอร์โทร : 0-5346-5375,05346-556
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ตำบล : แม่สูน อำเภอ : ฝาง จังหวัด : เชียงใหม่ รหัส : 50110
เบอร์โทร : 053-346659
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ตำบล : สันกลาง อำเภอ : สันป่าตอง จังหวัด : เชียงใหม่ รหัส : 50120
เบอร์โทร : 053-311351
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตำบล : หางดง อำเภอ : ฮอด จังหวัด : เชียงใหม่ รหัส : 50240
เบอร์โทร : 0-5346-1089
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ตำบล : ข่วงเปา อำเภอ : จอมทอง จังหวัด : เชียงใหม่ รหัส : 50160
เบอร์โทร : 053-341375-6
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ตำบล : ต้นธง อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน รหัส : 51000
เบอร์โทร : 0-5300-3551, 0-5300-3547,0-5300-3548,0-5300-3549,0-5300-3612,0-5300-3614
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ตำบล : บ้านโฮ่ง อำเภอ : บ้านโฮ่ง จังหวัด : ลำพูน รหัส : 51130
เบอร์โทร : 053980351-2
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ตำบล : พิชัย อำเภอ : เมือง จังหวัด : ลำปาง รหัส : 52000
เบอร์โทร : 054335068
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ตำบล : ศาลา อำเภอ : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง รหัส : 52130
เบอร์โทร : 054284791-2
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ตำบล : ตำบลแจ้ห่ม อำเภอ : แจ้ห่ม จังหวัด : ลำปาง รหัส : 52120
เบอร์โทร : 0-5427-1214
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ตำบล : ป่าเซ่า อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุตรดิตถ์ รหัส : 53000
เบอร์โทร : 0-5581-7760
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ตำบล : แสนตอ อำเภอ : น้ำปาด จังหวัด : อุตรดิตถ์ รหัส : 53110
เบอร์โทร : 0-5581-7760
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ตำบล : ทุ่งกวาว อำเภอ : เมือง จังหวัด : แพร่ รหัส : 54000
เบอร์โทร : 054511605
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ตำบล : ตำบลห้วยอ้อ อำเภอ : ลอง จังหวัด : แพร่ รหัส : 54150
เบอร์โทร : 054584130
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ตำบล : ดู่ใต้ อำเภอ : เมืองน่าน จังหวัด : น่าน รหัส : 55000
เบอร์โทร : 054-710029
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ตำบล : ปัว อำเภอ : ปัว จังหวัด : น่าน รหัส : 55120
เบอร์โทร : 054-791510
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ตำบล : บ้านต๋อม อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา รหัส : 56000
เบอร์โทร : 054 887201
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ตำบล : จุน อำเภอ : จุน จังหวัด : พะเยา/ Phayao รหัส : 56150
เบอร์โทร : 0-5407-9867 , 0-5407-9868 , 0-5407-9869
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ตำบล : เวียง อำเภอ : เมือง จังหวัด : เชียงราย รหัส : 57000
เบอร์โทร : 053-600189, 053-713667, 053-717050,053-711410
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตำบล : ดงมะดะ อำเภอ : แม่ลาว จังหวัด : เชียงราย รหัส : 57250
เบอร์โทร : 053739133
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ตำบล : แม่จัน อำเภอ : แม่จัน จังหวัด : เชียงราย รหัส : 57110
เบอร์โทร : 053739133
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ตำบล : เวียง อำเภอ : เทิง จังหวัด : เชียงราย รหัส : 57160
เบอร์โทร : 053-795431
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ตำบล : จองคำ อำเภอ : เมือง จังหวัด : แม่ฮ่องสอน รหัส : 58000
เบอร์โทร : 0 – 5361 – 1282
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ตำบล : แม่สะเรียง อำเภอ : แม่สะเรียง จังหวัด : แม่ฮ่องสอน รหัส : 58110
เบอร์โทร : 053681355
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ตำบล : ปากน้ำโพ อำเภอ : เมืองนครสวรรค์ จังหวัด : นครสวรรค์ รหัส : 60000
เบอร์โทร : 0 5622 7870, 0 5622 2530, 08 8286 1612
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ตำบล : สระแก้ว อำเภอ : ลาดยาว จังหวัด : นครสวรรค์ รหัส : 60150
เบอร์โทร : 056-271413
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ตำบล : โคกเดื่อ อำเภอ : ไพศาลี จังหวัด : นครสวรรค์ รหัส : 60220
เบอร์โทร : 056-259608
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ตำบล : สะแกกรัง อำเภอ : เมืองอุทัยธานี จังหวัด : อุทัยธานี รหัส : 61000
เบอร์โทร : 0-5651-1010, 09-1028-9707
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ตำบล : หนองฉาง อำเภอ : หนองฉาง จังหวัด : อุทัยธานี รหัส : 61110
เบอร์โทร : 056-531356
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ตำบล : ตำบลหนองปลิง อำเภอ : อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด : จังหวัดกำแพงเพชร รหัส : 62000
เบอร์โทร : โทร. 0-5570 – 5123 – 8
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ตำบล : คลองขลุง อำเภอ : คลองขลุง จังหวัด : กำแพงเพชร รหัส : 62120
เบอร์โทร : 055781780
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ตำบล : หนองหลวง อำเภอ : เมืองตาก จังหวัด : ตาก รหัส : 63000
เบอร์โทร : 055-512537, 055-511831
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ตำบล : แม่สอด อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก รหัส : 63110
เบอร์โทร : 055536548 – 9
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ตำบล : บ้านกล้วย อำเภอ : เมือง จังหวัด : สุโขทัย รหัส : 64000
เบอร์โทร : 055-616180, 055-616181
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ตำบล : เมืองสวรรคโลก อำเภอ : สวรรคโลก จังหวัด : สุโขทัย รหัส : 64110
เบอร์โทร : 0-5564-1702
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : พิษณุโลก รหัส : 65000
เบอร์โทร : 055-244633-4
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ตำบล : ดินทอง อำเภอ : วังทอง จังหวัด : พิษณุโลก รหัส : 65130
เบอร์โทร : 055394047
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ตำบล : วัดโบสถ์ อำเภอ : วัดโบสถ์ จังหวัด : พิษณุโลก รหัส : 65160
เบอร์โทร : 0-5536-1311
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : พิจิตร รหัส : 66000
เบอร์โทร : 056990381
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ตำบล : ห้วยเกตุ อำเภอ : ตะพานหิน จังหวัด : พิจิตร รหัส : 66110
เบอร์โทร : 056623858
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ตำบล : สะเดียง อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์ รหัส : 67000
เบอร์โทร : 056 737079
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ตำบล : วัดป่า อำเภอ : หล่มสัก จังหวัด : เพชรบูรณ์ รหัส : 67110
เบอร์โทร : 0-5670-4808
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ตำบล : บึงสามพัน อำเภอ : บึงสามพัน จังหวัด : เพชรบูรณ์ รหัส : 67160
เบอร์โทร : 0-5673-1256
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ตำบล : หน้าเมือง อำเภอ : เมืองราชบุรี จังหวัด : ราชบุรี รหัส : 70000
เบอร์โทร : 0 3232 1914
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ตำบล : บ้านเลือก อำเภอ : โพธาราม จังหวัด : ราฃบุรี รหัส : 70120
เบอร์โทร : 0-3223-1071-73
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบล : ปากแพรก อำเภอ : เมือง จังหวัด : กาญจนบุรี รหัส : 71000
เบอร์โทร : 034 564330
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ตำบล : หนองโรง อำเภอ : พนมทวน จังหวัด : กาญจนบุรี รหัส : 71140
เบอร์โทร : 034-579234
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ตำบล : ลุ่มสุ่ม อำเภอ : ไทรโยค จังหวัด : กาญจนบุรี รหัส : 71150
เบอร์โทร : 034591111
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ตำบล : บ่อพลอย อำเภอ : บ่อพลอย จังหวัด : กาญจนบุรี รหัส : 71160
เบอร์โทร : 034 – 581588
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ตำบล : รั้วใหญ่ อำเภอ : เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด : สุพรรณบุรี รหัส : 72000
เบอร์โทร : 035511191,035521832
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณุบรี เขต 2
ตำบล : อู่ทอง อำเภอ : อู่ทอง จังหวัด : สุพรรณบุรี รหัส : 72160
เบอร์โทร : 035505684
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ตำบล : ตำบลเขาพระ อำเภอ : อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด : สุพรรณบุรี รหัส : 72120
เบอร์โทร : 035440861
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ตำบล : พระประโทน อำเภอ : เมือง จังหวัด : นครปฐม รหัส : 73000
เบอร์โทร : 034243416
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ตำบล : นครชัยศรี อำเภอ : นครชัยศรี จังหวัด : นครปฐม รหัส : 73120
เบอร์โทร : 0-3433-1608 0-34331-1609 0-3433-3215 0-3433-1793 0-3433-1123
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ตำบล : ท่าทราย อำเภอ : เมืองสมุทรสาคร จังหวัด : สมุทรสาคร รหัส : 74000
เบอร์โทร : 0-3441-1417 0-3441-2050 0-3482-6254
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ตำบล : ลาดใหญ่ อำเภอ : เมือง จังหวัด : สมุทรสงคราม รหัส : 75000
เบอร์โทร : 0 3471 1013
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ตำบล : ธงชัย อำเภอ : เมืองเพชรบุรี จังหวัด : เพชรบุรี รหัส : 76000
เบอร์โทร : 032-425338
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ตำบล : ท่ายาง อำเภอ : เมือง จังหวัด : เพชรบุรี รหัส : 76130
เบอร์โทร : 032-437172
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ตำบล : คลองวาฬ อำเภอ : เมืองฯ จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ รหัส : 77000
เบอร์โทร : 032-662031-4
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ตำบล : หนองตาแต้ม อำเภอ : ปราณบุรี จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ รหัส : 77120
เบอร์โทร : 032 621445, 032 623780-2
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ตำบล : โพธิ์เสด็จ อำเภอ : เมือง จังหวัด : นครศรีธรรมราช รหัส : 80000
เบอร์โทร : 075356151
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ตำบล : ปากแพรก อำเภอ : ทุ่งสง จังหวัด : นครศรีธรรมราช รหัส : 80110
เบอร์โทร : 075411670
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ตำบล : ท้องลำเจียก อำเภอ : เชียรใหญ่ จังหวัด : นครศรีธรรมราช รหัส : 80190
เบอร์โทร : 075362701-6
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ตำบล : ท่าศาลา อำเภอ : ท่าศาลา จังหวัด : นครศรีธรรมราช รหัส : 80160
เบอร์โทร : 0 7552 2112 / 0 7552 2903 / 0 7552 1298
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ตำบล : ปากน้ำ อำเภอ : เมืองกระบี่ จังหวัด : กระบี่ รหัส : 81000
เบอร์โทร : 075-611182 ต่อ 105
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ตำบล : ท้ายช้าง อำเภอ : เมืองพังงา จังหวัด : พังงา รหัส : 82000
เบอร์โทร : 076411922
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ตำบล : ตลาดใหญ่ อำเภอ : เมืองภูเก็ต จังหวัด : ภูเก็ต รหัส : 83000
เบอร์โทร : 0761211591, 076211430
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ตำบล : มะขามเตี้ย อำเภอ : เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด : สุราษฎร์ธานี รหัส : 84000
เบอร์โทร : 077-273298
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ตำบล : ท่าข้าม อำเภอ : พุนพิน จังหวัด : สุราษฎร์ธานี รหัส : 84130
เบอร์โทร : 077-315010
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ตำบล : เวียงสระ อำเภอ : เวียงสระ จังหวัด : สุราษฎร์ธานี รหัส : 84190
เบอร์โทร : 077361658
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ตำบล : บางริ้น อำเภอ : เมือง จังหวัด : ระนอง รหัส : 85000
เบอร์โทร : 0-7780-028
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ตำบล : ขุนกระทิง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ชุมพร รหัส : 86190
เบอร์โทร : 077-576717
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ตำบล : ขันเงิน อำเภอ : หลังสวน จังหวัด : ชุมพร รหัส : 86110
เบอร์โทร : 0-7754-5101 – 3 , 0-7754-1222
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ตำบล : เขารูปช้าง อำเภอ : เมืองสงขลา จังหวัด : สงขลา รหัส : 90000
เบอร์โทร : 0-7433-7341, 0-7433-7342
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ตำบล : หาดใหญ่ อำเภอ : หาดใหญ่ จังหวัด : สงขลา รหัส : 90110
เบอร์โทร : 0-7425-8216
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ตำบล : คลองทราย อำเภอ : นาทวี จังหวัด : สงขลา รหัส : 90160
เบอร์โทร : 074373035-7
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ตำบล : คลองขุด อำเภอ : เมือง จังหวัด : สตูล รหัส : 91000
เบอร์โทร : 074-721380
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ตำบล : โคกหล่อ อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด : ตรัง รหัส : 92000
เบอร์โทร : 075-572029
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ตำบล : ห้วยยอด อำเภอ : ห้วยยอด จังหวัด : ตรัง รหัส : 92130
เบอร์โทร : 0-7527-2371-4 ,0-7523-3378,0-7527-1448
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ตำบล : เขาเจียก อำเภอ : เมืองพัทลุง จังหวัด : พัทลุง รหัส : 93000
เบอร์โทร : 074 671656
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ตำบล : แม่ขรี อำเภอ : ตะโหมด จังหวัด : พัทลุง รหัส : 93160
เบอร์โทร : 074695911
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ตำบล : รูสะมิแล อำเภอ : เมือง จังหวัด : ปัตตานี รหัส : 94000
เบอร์โทร : 073-470076 – 79
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ตำบล : โคกโพธิ์ อำเภอ : โคกโพธิ์ จังหวัด : ปัตตานี รหัส : 94120
เบอร์โทร : 073-470076 – 79
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ตำบล : ทุ่งคล้า อำเภอ : สายบุรี จังหวัด : ปัตตานี รหัส : 94190
เบอร์โทร : 0-7345-2100
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1
ตำบล : สะเตง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ยะลา รหัส : 95000
เบอร์โทร : 0-7321-2609,0-7321-1707ต่อ 23,0-7321-1707ต่อ0
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ตำบล : บันนังสตา อำเภอ : บันนังสตา จังหวัด : ยะลา รหัส : 95130
เบอร์โทร : 073-289412
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ตำบล : ยะรม อำเภอ : เบตง จังหวัด : ยะลา รหัส : 95110
เบอร์โทร : 073-232443
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ตำบล : ลำภู อำเภอ : เมือง จังหวัด : นราธิวาส รหัส : 96000
เบอร์โทร : 073-232443
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ตำบล : ปาเสมัส อำเภอ : สุไหงโก-ลก จังหวัด : นราธิวาส รหัส : 96120
เบอร์โทร : 0-7353-0792
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ตำบล : ตันหยงมัส อำเภอ : ระแงะ จังหวัด : นราธิวาส รหัส : 96130
เบอร์โทร : 0-7353-0792
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก (สพม.) เช็กที่นี่

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button