ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก (สพม.) รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียน ปี 2566

1587
0

สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566

ปฏิทินสอบรองผอ. และ ผอ.โรงเรียน โดย มีกำหนดการ ดังนี้

  • ประกาศรับสมัครสอบรองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2566
  • เปิดรับ สมัครสอบรองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ระหว่าง 15 – 21 สิงหาคม 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ภายใน วันที่ 24 สิงหาคม 2566
  • สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 9 กันยายน 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก รองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ภายใน 13 กันยายน 2566
  • ยื่นเอกสารประกอบการประเมินภาค ข และ ภาค ค ระหว่าง วันที่ 14 – 17 กันยายน 2566
  • ประเมินภาค ข และ ภาค ค ระหว่าง วันที่ 18 – 22 กันยายน 2566
  • ประกาศผลสอบรองผอ.โรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566
  • บรรจุและแต่งตั้ง วันที่ 5 ตุลาคม 2566

วันนี้ การศึกษาไทยจะพาทุกท่านไปดูประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียน ปี 2566 กัน

เช็กผลสอบที่เว็บไซต์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาทั่วประเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ตำบล : ทุ่งพญาไท อำเภอ : ราชเทวี จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัส : 10400
เบอร์โทร : 02-410-2044 / 02-354-3884
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ตำบล : สามเสนนอก อำเภอ : ห้วยขวาง จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัส : 10310
เบอร์โทร : 02-930-4490-92
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
ตำบล : ไทรม้า อำเภอ : เมืองนนทบุรี จังหวัด : นนทบุรี รหัส : 11000
เบอร์โทร : 0-2149-3923-6
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ตำบล : ประตูชัย อำเภอ : พระนครศรีอยุธยา จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา รหัส : 13000
เบอร์โทร : 0-2149-3923-6
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ตำบล : บางปรอก อำเภอ : เมืองปทุมธานี จังหวัด : ปทุมธานี รหัส : 12000
เบอร์โทร : 02-5933530-31
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
ตำบล : ตะกุด อำเภอ : เมือง จังหวัด : สระบุรี รหัส : 18000
เบอร์โทร : 036-340783
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
ตำบล : บางมัญ อำเภอ : เมืองสิงห์บุรี จังหวัด : สิงห์บุรี รหัส : 16000
เบอร์โทร : 036-507454
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
ตำบล : ทะเลชุบศร  อำเภอ : เมืองจังหวัด : ลพบุรี รหัส : 15000
เบอร์โทร : 036-689766
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ตำบล : หน้าเมือง อำเภอ : เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด : ฉะเชิงเทรา รหัส : 24000
เบอร์โทร : 038-517280, 038-511362, 038-511363, 038-511387
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ตำบล : ปากน้ำ อำเภอ : เมือง จังหวัด : สมุทรปราการ รหัส : 10270
เบอร์โทร : 02-395-0016 ต่อ 0, 117
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
นางจารุวรรณ บุตโต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตำบล : บ้านพระ อำเภอ : เมืองปราจีนบุรี จังหวัด : ปราจีนบุรี รหัส : 25230
เบอร์โทร : 037-210543-544
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
ตำบล : ท่าเกษม อำเภอ : เมือง จังหวัด : สระแก้ว รหัส : 27000
เบอร์โทร : 037-247904
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
ตำบล : หน้าเมือง อำเภอ : เมืองราชบุรี จังหวัด : ราชบุรี รหัส : 70000
เบอร์โทร : 032-321443, 032-327443, 032-321434
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ตำบล : บ้านเหนือ อำเภอ : เมืองจังหวัด : กาญจนบุรี รหัส : 71000
เบอร์โทร : 034-521118
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
ตำบล : แหลมบัว อำเภอ : นครชัยศรี จังหวัด : นครปฐม รหัส : 73120
เบอร์โทร : 034-300500 e-Mail : sesao.npt@g,ail.com
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
ตำบล : – อำเภอ : เมือง จังหวัด : สุพรรณบุรี รหัส : 72000
เบอร์โทร : 035-535417
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
ตำบล : คลองกระแชง อำเภอ : เมือง จังหวัด : เพชรบุรี รหัส : 76000
เบอร์โทร : 032-401641
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ตำบล : ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ : เมือง จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ รหัส : 77000
เบอร์โทร : 032-401641
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ตำบล : มหาชัย อำเภอ : เมือง จังหวัด : สมุทรสาคร รหัส : 74000
เบอร์โทร : 034-410358
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ตำบล : มะขามเตี้ย อำเภอ : เมือง จังหวัด : สุราษฎร์ธานี รหัส : 84000
เบอร์โทร : 077-203372-4
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ตำบล : โพธิ๋เสด็จ อำเภอ : เมือง จังหวัด : นครศรีธรรมราช รหัส : 80000
เบอร์โทร : 075-345050
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
ตำบล : โตนดด้วน อำเภอ : ควนขนุน จังหวัด : พัทลุง รหัส : 93110
เบอร์โทร : 063-0810910
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
ตำบล : ทับเที่ยง อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด : ตรัง รหัส : 92000
เบอร์โทร : 075-213752
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตำบล : ท้ายช้าง อำเภอ : เมือง จังหวัด : พังงา รหัส : 82000
เบอร์โทร : 076-481529
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
ตำบล : สะเตง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ยะลา รหัส : 95000
เบอร์โทร : 073-212820
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
ตำบล : บางนาค อำเภอ : เมือง จังหวัด : นราธิวาส รหัส : 96000
เบอร์โทร : 073-511984
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
ตำบล : สะบารัง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ปัตตานี รหัส : 94000
เบอร์โทร : 073-332551
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
ตำบล : เขารูปช้าง อำเภอ : เมือง จังหวัด : สงขลา รหัส : 90000
เบอร์โทร : 074-206191-2 
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ตำบล : วัดใหม่ อำเภอ : เมือง จังหวัด : จันทบุรี รหัส : 22000
เบอร์โทร : 039-314402-3
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ตำบล : อ่างศิลา อำเภอ : เมือง จังหวัด : ชลบุรี รหัส : 20000
เบอร์โทร : 038-397501-5
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
ตำบล : นาอาน อำเภอ : เมือง จังหวัด : เลย รหัส : 42000
เบอร์โทร : 042-870409
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
ตำบล : บ้านจั่น อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุดรธานี รหัส : 41000
เบอร์โทร : 042-123173
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
ตำบล : หนองกอมเกาะ อำเภอ : เมือง จังหวัด : หนองคาย รหัส : 43000
เบอร์โทร : 042-421074
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ตำบล : วิศิษฐ์ อำเภอ : เมืองบึงกาฬ จังหวัด : บึงกาฬ รหัส : 38000
เบอร์โทร :
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : นครพนม รหัส : 48000
เบอร์โทร : 042-513973 , 088-5574980
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
ตำบล : มุกดาหาร อำเภอ : เมือง จังหวัด : มุกดาหาร รหัส : 49000
เบอร์โทร : 042-620639
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ตำบล : ธาตุเชิงชุม อำเภอ : เมือง จังหวัด : สกลนคร รหัส : 47000
เบอร์โทร : 042-728118
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
ตำบล : ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอ : อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด : จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัส : 46000
เบอร์โทร : 043-810543
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ตำบล : บ้านทุ่ม อำเภอ : เมือง จังหวัด : ขอนแก่น รหัส : 40000
เบอร์โทร : 043-255368-9
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ตำบล : แวงน่าง อำเภอ : เมืองมหาสารคาม จังหวัด : มหาสารคาม รหัส : 44000
เบอร์โทร : 043-777-987
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ร้อยเอ็ด รหัส : 45000
เบอร์โทร : 043-515369
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
ตำบล : หนองครก อำเภอ : เมืองศรีสะเกษ จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัส : 33000
เบอร์โทร : 045613372
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ตำบล : กุดลาด อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุบลราชธานี รหัส : 34000
เบอร์โทร : 045-422186
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ชัยภูมิ รหัส : 36000
เบอร์โทร : 044-056766,044-056768,044-056769
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
ตำบล : โคกกรวด อำเภอ : เมืองนครราชสีมา จังหวัด : นครราชสีมา รหัส : 30280
เบอร์โทร : 0-4439-5223-6,0-4430-5227, 0-4430-5116,0-4430-5509,0-4430-5217,0-4430-5620
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด : บุรีรัมย์ รหัส : 31000
เบอร์โทร : 044612408
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ตำบล : นอกเมือง อำเภอ : เมืองสุรินทร์ จังหวัด : สุรินทร์ รหัส : 32000
เบอร์โทร : 0-4451-3629 ต่อ 101-112
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
ตำบล : ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอ : เมืองเชียงใหม่ จังหวัด : เชียงใหม่ รหัส : 50300
เบอร์โทร : 053112974
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
ตำบล : ต้นธงชัย อำเภอ : เมือง จังหวัด : ลำปาง รหัส : 52000
เบอร์โทร : 054-350790
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
ตำบล : เวียง อำเภอ : เมือง จังหวัด : เชียงราย รหัส : 57000
เบอร์โทร : 0-53-601451
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ตำบล : เวียง อำเภอ : เมือง จังหวัด : พะเยา รหัส : 56000
เบอร์โทร : 054-481537
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
ตำบล : ในเวียง อำเภอ : เมือง จังหวัด : แพร่ รหัส : 54000
เบอร์โทร : 054 – 511137
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ตำบล : ฝายแก้ว อำเภอ : ภูเพียง เมือง จังหวัด : น่าน รหัส : 55000
เบอร์โทร : 053-000000
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
ตำบล : ธานี อำเภอ : เมือง จังหวัด : สุโขทัย รหัส : 64000
เบอร์โทร : 055-612793-5
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
ตำบล : ระแหง อำเภอ : เมือง จังหวัด : ตาก รหัส : 63000
เบอร์โทร : 088-2938738
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ตำบล : ตำบลท่าทอง อำเภอ : อำเภอเมือง จังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก รหัส : 65000
เบอร์โทร : 055-267235-6
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
ตำบล : บ้านโตก อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์ รหัส : 67000
เบอร์โทร : 056-029656
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : กำแพงเพชร รหัส : 62000
เบอร์โทร : 056-713763-4
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมือง จังหวัด : พิจิตร : 66000
เบอร์โทร : 056-990347
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
ตำบล : วัดไทร อำเภอ : เมืองนครสวรรค์ จังหวัด : นครสวรรค์ รหัส : 60000
เบอร์โทร : 056-220231
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
ตำบล : อุทัยใหม่ อำเภอ : เมือง จังหวัด : อุทัยธานี รหัส : 60000
เบอร์โทร : 056-040215
เข้าสู่เว็บไซต์เขตพื้นที่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก (สพป.) เช็กที่นี่

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก (สพป.) รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียน ปี 2566
บทความถัดไปเช็กตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการฯ ปี 2566 ได้ที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่