สสวท. จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครฟรีถึง 18 ตุลาคม 65

162
0
สสวท. จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครฟรีถึง 18 ตุลาคม 65

สสวท. อบรมครูออนไลน์วิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครฟรีถึง 18 ตุลาคม 65 นี้

อบรมครูออนไลน์ โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) อบรมครู “หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) ปีงบประมาณ 2566” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 7, 8 และ 11 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ต้องเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนละ 2 คน เป็นโรงเรียนที่นำกิจกรรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบไปใช้ในโรงเรียน โดยอาจจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือนำกิจกรรมการเรียนรู้ไปสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือจัดเป็นกิจกรรมในชมรมสิ่งแวดล้อม วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ และรายวิชา “Independent Study: IS”

สสวท. จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์

สมัครอบรมฟรี โดยส่งแบบตอบรับการอบรมซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว
ที่อีเมล essipst@gmail.com หรือ ลงทะเบียนผ่าน Google form: http://shorturl.at/noqx4 และ QR Code

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 อาจปิดรับสมัครก่อนหากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวนแล้ว

ดาวโหลดใบสมัครที่ https://bit.ly/3TOZ1CV
ดูรายละเอียดที่ https://bit.ly/3AWUKF0
เฟซบุ๊กโครงการ GLOBE สสวท. https://www.facebook.com/globethailand2015

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้แนวทางการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2566
บทความถัดไปว25/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่