ว30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

492
0

 ว 30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 ว 30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 ว 30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 ว 30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนว่า เนื่องจากตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใช้งานในระบบ DPA เพื่อบันทึกข้อมูลผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) และยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้มีผู้ใช้งานบางส่วนที่มีข้อมูลคำขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินรบล้วนสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถเข้าใช้งานหรือยื่นคำขอผ่านระบบได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้ที่ยื่นคำขอผ่านระบบ DPA ไม่สำเร็จ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอให้สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. ให้สถานศึกษาระบุรายละเอียดของคำขอที่ยื่นผ่านระบบไม่สำร็จในตาราง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจส่งไปยังอีเมลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการ หรือส่งโดยวิธีอื่น ในวันที่ไม่สามารถทำรายการได้ หรือวันอื่นในภายหลัง
2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการ นำส่งข้อมูลตารางรายละเอียดดังกล่าว มายังอี่เมลของสำนักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้

ภาคเหนือ ส่งที่ [email protected]
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งที่ [email protected]
ภาคกลางและภาคตะวันออก ส่งที่ [email protected]
ภาคใต้ ส่งที่ [email protected]

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่