ข้อสอบวิชาการศึกษา พร้อมเฉลย 2565

3335
1

ข้อสอบวิชาการศึกษา พร้อมเฉลย 2565

1 วิชาการศึกษา

1. หลักสูตรและพัฒนาการของหลักสูตร บิดาทางจิตวิทยา จิตวิทยาการทดลอง = วิลเฮล์ม แมกซ์ วุนต์ อนุบาลศึกษา = ฟรอเบล จิตวิทยาโลก, จิตวิทยาวิเคราะห์ = ซิกมุนด์ ฟอร์ย จิตวิทยาสติปัญญา = อัลเฟรด บิเนต์ จิตวิทยาแผนใหม่,พฤติกรรม = จอห์น บี วัตสัน แนะแนว = พาร์สัน จิตวิทยาการศึกษา = ธอร์นไดด์ ปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)

1. สารัตถนิยม = วิลเลี่ยม ซี แบกเลย์ (เน้นทีสาระหรือแก่นสารที่สังคมต้องการ การอนุรักษ์วัฒนธรรมความเชื่อของสังคม ผู้สอนเป็นใหญ่ นักเรียน ต้องทาตามผู้สอนเท่านั้น)

2. นิรันตรนิยม = โรเบิร์ต เอ็ม ฮัทชินส์ (เน้นหนักเรื่องเหตุผล ปลูกฝังความเชื่อค่านิยมที่ดีให้ผู้เรียน เน้นทักษะการคิด ผู้สอนเป็นผู้นาทางสติปัญญาแก่ ผู้เรียน)

3. พิพัฒนาการนิยม = รุสโซ, เปสตาลอสซี่, โฟรเบล, (จอห์น ดิวอี้ ได้รับความนิยม) (สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด แก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ความสาคัญกับผู้เรียนมาก โดยถือว่า ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ ด้วยการลงมือทา Learning by doing ผู้สอนมีหน้าที่คอยกระตุ้นผู้เรียน)

4.บูรณาการนิยมหรือปฏิรูปนิยม = ยอร์ช เอส เค้าทส์, ธีโอเดอร์ บราเมล (การศึกษาต้องช่วยแก้ปัญหาสังคม ผู้เรียนจะถูกปลูกฟังให้รู้หน้าที่ ผู้สอนต้องเชื่อในหลักของประชาธิปไตยและ สอนให้ผู้เรียน ผู้สอนต้องเป็นนักบุกเบิก นักแก้ปัญหาสังคม) หลักสูตร 51 ใช้หลักการนี้

5. อัตถิภาวนิยม = ชอเรนคีร์ เคกอร์ด, เอ เอส นิลล์ (เน้นเรื่องเสรีภาพ ผู้เรียนมีเสรีภาพในการเรียน ผู้สอนต้องถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด ครูเป็นเพียงผู้คอยกระตุ้นให้ กาลังใจแก่นักเรียนให้เขาตื่นตัวเลือกแนวทางถูกต้องตามความพอใจ)

6. พุทธปรัชญาการศึกษา = สาโรช บัวศรี (ศีล สมาธิ ปัญญา ผู้ต้องเป็นกัลยาณมิตร สอนด้วยความมุ่งหวังให้ศิษย์มีคุณธรรม) 

วันนี้เราได้นำแนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาการศึกษาในโลกออนไลน์ นำมาให้ท่านอ่านศึกษาก่อนออกไปสอบสนามจริง ข้อสอบมีจำนวน 200 ข้อ ประกอบไปด้วย

1. หลักสูตรและการสอน จำนวน 40 ข้อ
2. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จำนวน 30 ข้อ
3. การวัดและประเมินผล จำนวน 10 ข้อ
4. การวิจัยทางการศึกษา จำนวน 30 ข้อ
5. งานในหน้าที่ครูผู้ช่วย จำนวน 10 ข้อ
6. ทบทวนวิชาการศึกษา 100 ข้อ

ตัวอย่าง แนวข้อสอบวิชาการศึกษาออก​สอบ​ครู​ผู้ช่วย ​64 พร้อมเฉลย

โหลดไฟล์ข้อสอบ PDF

ขอบคุณข้อมูล :: https://www.bring.in.th/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่