ลิงก์เข้าต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู KSP Self-Service 2566

76
0

คุรุสภากำหนดให้ยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านทางคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562

ลิงก์เข้าต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู KSP Self-Service 2566

เป็นช่องทางในการให้บริการด้านวิชาชีพได้แก่
** การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
** การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
** ขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
** การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน รวมถึงการขอรับการส่งเสริมยกย่องวิชาชีพจากคุรุสภา อาทิ การส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม และการส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา”

ที่มา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
บทความถัดไปคะแนนสอบครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก 200 คะแนน ภาค ข 200 คะแนน ภาค ค 100 คะแนน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่