ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวการศึกษา

เช็คที่นี่ เงินค่าอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2566

เช็คที่นี่ เงินค่าอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2566

เช็คที่นี่ ค่าอาหารกลางวันนักเรียน 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การขอรับงบประมาณค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
1. โรงเรียนเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโดยมีการแจ้งจํานวนนักเรียน ดังนี้
1.1 เปิดภาคเรียนที่ 1 ให้แจ้งจํานวนนักเรียนครั้งแรกโดยใช้ยอดนักเรียนวันที่ 10 พฤศจิกายน ในปีที่ผ่านมา
1.2 เปิดภาคเรียนที่ 2 ให้แจ้งจํานวนนักเรียนครั้งแรกโดยใช้ยอดนักเรียนวันที่ 10 มิถุนายน ในปีปัจจุบัน
ทั้งนี้ หากมีนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลงให้ดําเนินการแจ้งเพิ่มเติมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดสรร งบประมาณ โดยภาคเรียนที่ 1 ให้ใช้ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน และภาคเรียนที่ 2 ให้ใช้ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม การนับจํานวนนักเรียนเพื่อขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้นับเฉพาะนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก (ก่อนอนุบาล) ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ โดยให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอัตราตามขนาดของโรงเรียน 

โดยใช้วงเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 3,533 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2567 ครม.ได้อนุมัติหลักการในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนไว้ด้วยแล้ว 

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า การปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ครั้งนี้ จะปรับเพิ่มขึ้นอัตราเฉลี่ย 24 บาทต่อคนต่อวัน จากเดิมอัตรา 21 บาทต่อคนต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3 บาทต่อคนต่อวัน โดยแบ่งออกเป็นตามขนาดของโรงเรียนดังนี้

เงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน 2566 ปรับเพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้

โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1-40 คน 

  • ได้ค่าอาหารกลางวัน 36 บาทต่อคนต่อวัน

โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 41-100 คน 

  • ได้ค่าอาหารกลางวัน 27 บาทต่อคนต่อวัน

โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 101-120 คน 

  • ได้ค่าอาหารกลางวัน 24 บาทต่อคนต่อวัน

โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป 

  • ได้ค่าอาหารกลางวัน 22 บาทต่อคนต่อวัน
เช็คที่นี่ เงินค่าอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2566

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button