ดาวน์โหลด

คู่มือการดำเนินงานลูกเสือ ในสถานศึกษาสังกัด สำนักงาน กศน.

คู่มือการดำเนินงานลูกเสือ ในสถานศึกษาสังกัด สำนักงาน กศน.

ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙ กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการ ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และมาตรา ๑๕ ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (เลขาธิการ กศน.) เป็นคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยตำแหน่ง รวมทั้งกำหนดให้ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด (สำนักงาน กศน.จังหวัด) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสำนักงาน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการจัดกิจการลูกเสือ จึงจัดทำคู่มือการดำเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ซึ่งเป็น กิจกรรมสำคัญในการพัฒนาคนให้มีระเบียบวินัย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความอดทน ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีของบ้านเมือง โดยมีสาระสำคัญ ในการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ซึ่งแสดงให้เห็นกระบวนการจัดการเรียน การสอนวิชาลูกเสือ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้ง การจัดการสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ทั้งนี้ขอขอบคุณ คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันจัดทำคู่มือเล่มนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ลูกเสือจังหวัด

อ้างอิง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button