ค้นหาข้อมูลจาก Google
สอบเรียนต่อ

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ 2566

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ A-Level 82 Eng ภาษาอังกฤษ การฝึกฝนทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้สมัครมีความมั่นใจในการสอบ A-Level ภาษาอังกฤษมากขึ้น และมีโอกาสสอบผ่านได้สูง

โครงสร้างข้อสอบ

 • ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) (25 คะแนน)1) เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversation) จำนวน 3 บทสนทนา
  • จำนวนข้อคำถาม (4 ข้อ/บทสนทนา รวม 12 ข้อ)
  • ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)
  2) เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversation) จำนวน 1 บทสนทนา
  • จำนวนข้อคำถาม (8 ข้อ/บทสนทนา รวม 8 ข้อ)
  • ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)
  20 ข้อ
 • ทักษะการอ่าน (Reading Skill) (50 คะแนน)1) โฆษณา (Advertisement) จำนวน 2 บทความ
  • จำนวนข้อคำถาม 3 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ
  • ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 2 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
  2) บทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ (Product or service review) จำนวน 1 บทความ
  • จำนวนข้อคำถาม 6 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ
  • ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 4 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)
  3) รายงานข่าว (News report) จำนวน 1 บทความ
  • จำนวนข้อคำถาม 6 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ
  • ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 4 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)
  4) ภาพประกอบบทความ (Visual) เช่น กราฟ ตาราง แผนผัง หรือ แผนภูมิ จำนวน 2 เรื่อง
  • จำนวนข้อคำถาม 3 ข้อ/เรื่อง รวม 6 ข้อ
  • ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 2 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
  5) บทความทั่วไป ที่ มีจำนวนคำประมา ณ 500– 600 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 2 บทความ
  • จำนวนข้อคำถาม 8 ข้อ/เรื่อง รวม 16 ข้อ
  • ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 10 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)
  40 ข้อ
 • ทักษะการเขียน (Writing Skill) (25 คะแนน)1) เติมบทความให้สมบูรณ์ (Text completion) จำนวน 3 บทความ
  • จำนวนข้อคำถาม 5 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ
  • ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 11 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
  2) เรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ (Paragraph organization) จำนวน 5 ย่อหน้า
  • จำนวนข้อคำถาม 5 ย่อหน้า รวม 5 ข้อ
  • ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 3 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)
  20 ข้อ
 • ระดับความยากง่ายของข้อสอบทั้งฉบับ
  • ระดับง่าย 20% (16 ข้อ)
  • ระดับปานกลาง 60% (48 ข้อ)
  • ระดับยาก 20% (16 ข้อ)
 • ประเภทข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก)ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button