ค้นหาข้อมูลจาก Google
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของ สพฐ.

ดาวน์โหลดแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของ สพฐ.

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ตาม แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของ สพฐ.

สพฐ. ได้ออก แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2566 ทั้งไฟล์ pdf และ doc (word) มาให้แต่ละโรงเรียน และ คุณครูใช้เป็นแนวทางในการปรับใช้ในการเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญความปลอดภัย ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้านความปลอดภัย ขึ้น เพื่อให้สถนศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และสังคม ว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางสร้างความปลอดภัย และดูแล คุ้มครองนักเรียน ในทุกมิติ ตลอดทั้งมีการพัฒนาความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการเยี่ยมบ้านนักเรียน

เพื่อให้มีการเปิดเรียนอย่างมีความสุขและปลอดภัย โดยกำหนดให้ “เดือนมิถุนายน 2566 เป็นเดือนแห่งการ เยี่ยมบ้านนักเรียน ” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัดและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอขอบคุณ แบบบันทึก การเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2566 ทั้งไฟล์ pdf และ doc (word) จาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มานะที่นี้ด้วยครับ

การเยี่ยมบ้านนักเรียน หมายถึง วิธีการศึกษา รวบรวมข้อมูล ที่ช่วยให้ครูได้ทราบชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียน โดยการพบปะสนทนากับผู้ปกครองนักเรียน เป็นการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น เจตคติซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบ้านกับนักเรียน ทำให้ครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของ นักเรียนได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของ สพฐ.

ดาวน์โหลดแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของ สพฐ. ได้ที่ฃิงก์ด้านล่างนี้

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button