สอบเรียนต่อ

สอบ GAT PAT 66 วันไหน เช็คได้ที่นี่

สอบ GAT PAT 66 วันไหน เช็คได้ที่นี่

สำหรับการสอบ TCAS ในปีการศึกษา 2566 จะมีการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ โดยจะปรับการสอบไม่ให้มีความซ้ำซ้อน โดยมีแผน ยกเลิกการสอบ GAT (ความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ) และ PAT (วิชาสามัญ) มาเป็นการสอบที่เรียกว่า TGAT และ TPAT และยังใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสอบเพื่อทำให้ประมวลผลคะแนนสอบให้ออกมาเร็วกว่าเดิม

 • TGAT จะเป็นการวัดความถนัดทั่วไป ที่ไม่เน้นความรู้เชิงวิชาการ จากเดิมที่ GAT จะสอบวัดความรู้ 2 ส่วน แต่ TGAT จะเพิ่มเป็นการวัดความรู้ 3 ส่วน คือ การสื่อสารภาษาอังกฤษ, การคิดอย่างมีเหตุผล และ สมรรถนะการทำงาน ซึ่งจะให้เวลาการสอบ 3 ชั่วโมง และจะแจกข้อสอบทั้ง 3 ส่วน ดังนั้นผู้เข้าสอบต้องบริหารเวลาในการจัดทำข้อสอบเอง
 • TPAT จะเป็นการวัดความถนัดวิชาชีพ ประกอบด้วย การสอบในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

รายวิชาสามัญ ปรับเป็น รายวิชาสามัญที่เน้นการนำความรู้ไปใช้งาน (Applied Knowledge)

 • Applied Knowledge ไม่สอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการที่เกินหลักสูตร จะเป็นการวัดความรู้เชิงประยุกต์ หรือการสอบวิชาสามัญ เดิมสอบ 9 วิชา
 1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มี 2 ส่วน คือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน และ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (เลือกสอบเฉพาะ คณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือ สอบทั้ง 2 ส่วน โดยสาขาวิชาอาจเลือกใช้คะแนนเพียงคณิตศาสตร์พื้นฐาน และ/หรือ คณิตศาสตร์เพิ่มเติมด้วย ก็ได้)
 2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 3. ฟิสิกส์
 4. เคมี
 5. ชีววิทยา
 6. ภาษาไทย
 7. สังคม
 8. ภาษาอังกฤษ
 9. ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี เกาหลี)

TGAT/TPAT จะถูกสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้ที่สนามสอบ ยกเว้นการสอบ TPAT 1 ของ กสพท.ที่จะต้องสอบด้วยกระดาษเหมือนเดิม โดยจะคิดค่าสมัครสอบเท่ากัน วิชาละ 140 บาท โดย TGAT/TPAT จะสอบช่วงเดือน ธ.ค. 2565 และ Applied Knowledge เป็นการสอบด้วยกระดาษเท่านั้น ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท จะสอบในเดือน มี.ค. 2566 เพื่อลดการกระจุกตัวของการสอบในช่วงเดียวกัน

ส่วนสอบ TGAT/TPAT วันที่ 10-12 ธ.ค. ส่วน TPAT 1 (กสพท.) สอบวันที่ 17 ธ.ค. ประกาศผลการสอบด้วยเครื่องคอมฯ วันที่ 15 ธ.ค. ประกาศการสอบกระดาษ วันที่ 7 ม.ค. 2566 ส่วน TPAT 1(กสพท.) ประกาศผลเดือน ม.ค. 2566

ส่วนปฏิทินการคัดเลือก ยังคงไว้ 4 รอบเช่นเดิม ได้แก่ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ 2 โควตา รอบที่ 3 แอดมิชชั่น และ รอบที่ 4 รอบรับตรงอิสระของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครต้องลงทะเบียนใช้งาน ระบบ TCAS 66 วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นไป โดยรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และ รอบที่ 2 โควตา เป็นมหาวิทยาลัยกำหนดวันรับสมัคร รอบ 3 แอดมิชชั่น สมัครวันที่ 1-10 พ.ค. 2566 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ รับสมัครวันที่ 24 พ.ค. -5 มิ.ย. 2566

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button