ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวการศึกษา

กยศ. เผยมหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคลำปาง มีอัตราชำระหนี้คืนของนักศึกษาผู้กู้ยืมดีที่สุดในประเทศ

กยศ. เผยมหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคลำปาง มีอัตราชำระหนี้คืนของนักศึกษาผู้กู้ยืมดีที่สุดในประเทศ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ที่มีอัตราการชำระหนี้คืนของผู้กู้ยืมดีที่สุดของประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

พร้อมจัดลำดับสถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรก เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการชำระหนี้ของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ดังนี้

มหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยพะเยา

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. มหาวิทยาลัยนเรศวร

7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

8. มหาวิทยาลัยมหิดล

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

15. มหาวิทยาลัยบูรพา

16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

18. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

19. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

21. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22. มหาวิทยาลัยทักษิณ

23. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

25. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถานศึกษาอาชีวศึกษา

1. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

2. วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

3. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

4. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

5. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

6. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

9. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

10. วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

11. วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

12. วิทยาลัยเทคนิคน่าน

13. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

14. วิทยาลัยเทคนิคแพร่

15. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

16. วิทยาลัยเทคนิคเลย

17. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

18. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

19. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

20. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

21. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

22. วิทยาลัยเทคนิคระยอง

23. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

24. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

25. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ทั้งนี้ กองทุนจะมีการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานศึกษา 50 แห่งดังกล่าว เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของผู้กู้ยืม บ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน ตลอดจนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนกองทุน ส่งผลให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาต่อไป

ปัจจุบัน กยศ.ได้ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 6.5 ล้านราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 734,127 ล้านบาท ประกอบด้วย ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ปลอดหนี้ 1,138,102 ราย ผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1,819,051 ราย ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,548,923 ราย และผู้กู้ยืมเสียชีวิต/ทุพพลภาพ 71,518 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)

ที่มา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button