แจกคำถามกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ นำไปประกอบกิจกรรมได้เลย

553
0
แจกคำถามกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ นำไปประกอบกิจกรรมได้เลย

แจกคำถามกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ นำไปประกอบกิจกรรมได้เลย

การศึกษาไทยขอนำเสนอคำถามกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ นำไปประกอบกิจกรรมได้เลย โดยถือว่าเด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงจัดให้มีวันเด็กแห่งชาติขึ้น ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี

คำถามงานกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ

คำขวัญวันเด็กในปีนี้มีคำว่า ?

ตอบ ตามคำขวัญปี พ.ศ. นั้นๆ

คำขวัญวันเด็กปีแรกของประเทศไทย

ตอบ จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม


วันเด็กปีแรกในไทย จัดขึ้นเมื่อวันใด
ตอบ “วันเด็กแห่งชาติ” ของประเทศไทยจัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 เป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2507


ประเทศไทยเป็น 1 ในกี่ประเทศที่มีวันเด็ก

ตอบ ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน 40 กว่าประเทศที่เห็นถึงความสำคัญของเด็ก โดยนายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เสนอให้ประเทศไทยควรจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็ก จัดขึ้นมาเพื่ออะไร

ตอบ เพื่อส่งเสริมให้เข้าใจเด็กและเฉลิมฉลองให้แก่เด็กๆ ไม่เพียงเท่านั้นงานวันเด็กยังถูกจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงต่อเด็กในรูปแบบการถูกทารุณกรรมและการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆ จากวัยใสเหล่านี้และเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้พวกเราก็ได้ฉลองวันเด็กมายาวนาน

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้50 แคปชั่นวันเด็ก 2566 กวนๆ ทรงอย่างแบด
บทความถัดไปสพฐ.แจ้งเลื่อนวันส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครู 11 – 31 ม.ค. 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่