ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ไฟล์เวิร์ด

70
0

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2565 ไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2565 ไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2565 ไฟล์ Word แก้ไขได้

แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลฉบับนี้ เป็นเอกสารรายงานผล การเรียนและข้อมูลบางประการเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียน เพื่อท่านผู้ปกครองได้รับทราบ และมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนร่วมกับโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในตัว นักเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไข หรือให้การสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนต่อไป ดังนั้น เมื่อท่านผู้ปกครองได้รับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายบุคคลฉบับนี้แล้ว ขอความกรุณาท่านโปรดสละเวลาพิจารณาดูผลการเรียน และข้อเสนอแนะ ต่างๆ พร้อมกับ ให้ความเห็นเกี่ยวกับนักเรียนขณะที่อยู่ที่บ้านด้วยความเข้าใจ โดยแสดงเจตนารมณ์ ร่วมมือกับครูที่ปรึกษา

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้โปรแกรมช่วยคำนวณคะแนนเก็บเพื่อจัดทำ ปพ.5
บทความถัดไปดาวน์โหลดข้อสอบ A-Level 81 Thai ภาษาไทย TCAS66 พร้อมเฉลย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่