ประกาศผลสอบ cpa 2565 ผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

810
0

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 19/2565 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 50 (1/2565)

ตรวจสอบผลการทดสอบ ครั้งที่ 50 (1/2565) Click

เปิดให้ดูสมุดคำตอบของผู้เข้าทดสอบ CPA (เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่าน)
โดยท่านต้องยื่นคำขอดูสมุดคำตอบพร้อมจองวันและเวลาผ่านระบบ Online เท่านั้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

กำหนดการดูสมุดคำตอบในวันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. (ปิดพักเที่ยง และดูท่านละไม่เกิน 20 นาที)
.
**ยื่นคำขอดูสมุดคำตอบ** Click 

ในการเข้าดูสมุดคำตอบขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
และสุขอนามัยโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับบริการวัดอุณหภูมิของร่างกาย
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่สภาจัดไว้ให้และลงทะเบียนโดย Scan Application ไทยชนะ

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศผลสอบ cpa 2565 ที่นี่

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่