กำหนดการสอบ CPA ครั้งที่ 50 1/2565 ผู้สอบบัญชี

1527
0

กำหนดการสอบ CPA 2565 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 50 (1/2565)

ผู้สมัครสอบครั้งแรก ให้ดำเนินกรอกข้อมูลรับสมัครสอบทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.tfac.or.th ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทำการเลือกสมัครสอบตามรายวิชาที่มีสิทธิสอบต่อไป

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 1/2565 เรื่อง กำหนดการการทดสอบความรู้ขอผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 50 (1/2565)

กำหนดการการทดสอบความรู้ขอผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 50 (1/2565)

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ18 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
กำหนดการทดสอบการทดสอบ ครั้งที่ 50 (1/2565)
วิชาการบัญชี 1วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565
วิชาการบัญชี 2วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565
วิชาการสอบบัญชี 1วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565
วิชาการสอบบัญชี 2วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565
วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1วันวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565
วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565

เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.
ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

วิธีการสมัครสอบ

  1. ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.tfac.or.th
  2. ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดทางระบบออนไลน์
  3. ระบบจะกำหนดให้เลือกการชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบผ่านระบบบัตรเครดิต หรือแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านช่องทางการรับชำระเงินตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดโดยอัตโนมัติ
  4. ผู้สมัครสอบครั้งแรก ให้ดำเนินกรอกข้อมูลรับสมัครสอบทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.tfac.or.th ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทำการเลือกสมัครสอบตามรายวิชาที่มีสิทธิสอบต่อไป
  5. ต้องดำเนินการชำระเงินตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เท่านั้น

** การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ **
และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กำหนด

(โปรดศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบโดยละเอียด ในหัวข้อระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้เพื่ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ

อ้างอิง
https://www.tfac.or.th/Article/Detail/149822

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่