ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวสอบราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒๗ ตำแหน่งระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามประกาศ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และ ที่ ศธ 0๒๐๖.๕/๒๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2566

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button