ค้นหาข้อมูลจาก Google
สอบเรียนต่อ

สอบข้อเขียนสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร

กำหนดการทดสอบข้อเขียนสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร

1. การทดสอบข้อเขียนประจำปี 2565 กำหนดให้มี 4 ครั้ง ดังนี้

1.1 ครั้งที่ 1/2565 มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565รับสมัครสอบ
วันที่ 19 มีนาคม 2565สอบข้อเขียน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565ประกาศผลการสอบ

1.2 ครั้งที่ 2/2565 มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565รับสมัครสอบ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565สอบข้อเขียน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2565ประกาศผลการสอบ

1.3 ครั้งที่ 3/2565 มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565รับสมัครสอบ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2565สอบข้อเขียน
วันที่ 15 กันยายน 2565ประกาศผลการสอบ

1.4 ครั้งที่ 4/2565 มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565รับสมัครสอบ
วันที่ 15 ตุลาคม 2565สอบข้อเขียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2565ประกาศผลการสอบ

2. วิธีสมัครสอบและประกาศผลสอบ

2.1 กรณีสมาชิกต้องการสมัครสอบข้อเขียนสามารถชำระค่าสมัครสอบและเลือกรอบสอบได้ผ่านเว็บไซต์สภาวิศวกร https://service.coe.or.th

3. รายวิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียนวัดผลความรู้ของแต่ละสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมี ดังนี้

ก. สาขาวิศวกรรมโยธา 

                   ก.1 วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering)

                   ก.2 วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)

                   ก.3 วิศวกรรมระบบขนส่ง (Transportation Engineering)

                   ก.4 วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resources Engineering)

                   ก.5 การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering)

                   ก.6 วิศวกรรมการสำรวจ (Survey Engineering)

ข. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

                    ข.1 Air conditioning and Refrigeration

                    ข.2 Power Plant and Gas Turbine

                    ข.3 Machine Design

                    ข.4 Automotive and ICE

                    ข.5 Pump, Fan and Compressor

                    ข.6 Boiler, Pressure Vessel and Piping

ค. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

                    ค.1 มาตรฐานการติดตั้ง/การออกแบบระบบไฟฟ้า

                    ค.2 กลุ่มวิชามาตรฐานประกอบด้วย มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง

                           มาตรฐานการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าของฟ้าผ่า มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

                           มาตรฐานไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน

                    ค.3 Transmission and Distribution System

                    ค.4 Substation Equipment/and Protective Relaying

                    ค.5 Power Plant

                    ค.6 Illumination Engineering

ง. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร

                    ง.1 หลักการสื่อสาร

                    ง.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

                    ง.3 Communication Electronics

จ. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

                    จ.1 Industrial Work Study

                    จ.2 Operation Research

                    จ.3 Production Planning and Control

                    จ.4 Quality Control

                    จ.5 Industrial Plant Design

                    จ.6 Safety Engineering

                    จ.7 Maintenance Engineering

                    จ.8 Engineering Economy

ฉ. สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานเหมืองแร่ และงานโลหะการ

                    ฉ.1 Mining Method/Physical Metallurgy

                    ฉ.2 Mineral Dressing/Chemical Metallurgy

                    ฉ.3 Explosive and Blasting/Mechanical Metallurgy

ช. สาขาวิศวกรรมเคมี

                    ช.1 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design

                    ช.2 Chemical Engineering Principles and Calculations

                    ช.3 Process Dynamics and Control

                    ช.4 Unit Operations

                    ช.5 Chemical Engineering Plant Design

                    ช.6 Safety in Chemical Operations

                    ช.7 Engineering Economy

ซ. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

                    ซ.1 Air Pollution Control, Design of Air Pollution Control System

                    ซ.2 Noise and Vibration Control

                    ซ.3 Solid Waste Engineering

                    ซ.4 Hazardous Waste Management

                    ซ.5 Environmental System and Management

                    ซ.6 Water Supply Engineering, Wastewater Engineering

                    ซ.7 Environmental Health Engineering, Industrial Safety Management,

                           Environmental Law

เงื่อนไขการสอบกำหนดการทดสอบข้อเขียนสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร

4. เงื่อนไขการสอบ

     – ประกาศสภาวิศวกรที่ 35/2553 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบแก้ตัวผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร

     – ประกาศสภาวิศวกรที่ 71/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบแก้ตัวผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร (ฉบับที่ 2) 

5. มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สภาวิศวกรมีมาตรการป้องกันโควิด ดังนี้

     – จำกัดจำนวนผู้เข้าทดสอบฯ รอบละ 25 คน

     – ผู้เข้าทดสอบฯ จะต้องแนบเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็มประกอบการสมัคร

     – ผู้เข้าทดสอบฯ จะต้องส่งเอกสารรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ ATK จากสถานพยาบาลหรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง ก่อนวันสอบ 3 วัน (72 ชั่วโมงก่อนสอบ) ทางอีเมล์ [email protected]

     – ผู้เข้าทดสอบฯ จะต้องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทดสอบฯ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการทดสอบฯ

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นายวิราช ไชยวงษ์ สายด่วน 1303 หรืออีเมล์ [email protected]         

หมายเหตุ : กำหนดการจัดสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ทางสำนักงานสภาวิศวกรจะแจ้งให้   

                    ทราบก่อนวันสอบในแต่รอบ

อ้างอิง
https://coe.or.th/

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button