เกณฑ์คะแนนสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก. ปี 65 มาดูกัน

6653
0

เกณฑ์คะแนนสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก. ปี 65

การสอบ ก.พ. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.พ. (OCSC) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นองค์การที่ดูแลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน มีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี รวมถึงร่วมพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

การสอบ ก.พ. จึงเป็นการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่างกัน ที่มีความสนใจอาชีพราชการให้เข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ การสอบ ก.พ. จึงเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่าง “ผู้ที่ต้องการทำงานราชการ” กับ “หน่วยงานราชการที่อาจขาดแคลนกำลังคน” นั่นเอง 

กำหนดการสอบ ก.พ. 65 เกณฑ์คะแนนสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก. ปี 65 มาดูกัน

คณิตศาสตร์+ภาษาไทย 50 ข้อ ต้องผ่าน 30 ข้อ

ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ ต้องผ่าน 13 ข้อ

กฏหมาย 25 ข้อ ต้องผ่าน 15 ข้อ

อ้างอิง
https://job3.ocsc.go.th/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 4 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ค่าใช้จ่ายในการสอบ toeic 2022
บทความถัดไปสอบข้อเขียนสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่