การส่งข้อมูลนักเรียน สอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566

122
0
การส่งข้อมูลนักเรียน สอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566

การส่งข้อมูลนักเรียน สอบ o-net ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2566

วัตถุประสงค์ในการสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2566
เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวชยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

สำหรับการสอบโอเน็ต หรือ o-net ในปีการศึกษา 2566 นั้น

โรงเรียนจะต้องดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนที่จะทำการสอบโอเน็ต หรือ o-net ชั้นป.6 ม.3 และม.6 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

* โรงเรียนจะสามารถดำเนินการ เพิ่ม-ลด-แก้ไข ข้อมูลนักเรียน ที่จะทำการสอบโอเน็ต หรือ o-net ชั้นป.6 ม.3 และม.6 ระหว่างวันที่ 10-31 ตุลาคม 2566

ส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนสอบโอเน็ต 2566 : ระบบจัดการสอบ O-NET (niets.or.th)

* กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2566 ป.6 ม.3 และม.6 จะมีการจัดสอบในเดือน ก.พ. 2567 ดังนี้

– ตารางสอบโอเน็ต (O-NET) 2566 ป.6 จัดสอบในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ดังนี้

เวลา 09.00 – 10.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.30 – 14.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 15.00 – 16.00 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 60 นาที

– ตารางสอบโอเน็ต (O-NET) 2566 ม.3 จัดสอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ดังนี้

เวลา 08.30 – 10.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.00 – 14.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 15.00 – 16.30 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาที

– ตารางสอบโอเน็ต (O-NET) 2566 ม.6 จัดสอบในวันที่ 

รอบที่ 1 24 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. 

รอบที่ 2 25 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. 

รอบที่ 3 2 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. 

รอบที่ 4 3 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. 

เวลา 08.00 – 09.30 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 09.45 – 11.15 น.  สอบวิชาภาษาไทย  ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 12.15 – 13.45 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 14.00 – 15.30 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 15.45 – 17.15 น.  สอบสังคมศึกษา ระยะเวลาสอบ 90 นาที

ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าระบบจัดสอบที่นี่ http://www.newonetresult.niets.or.th

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ปฏิทินสอบ ผอ.โรงเรียน และรอง ผอ. โรงเรียน ประจำปี 2566
บทความถัดไปคำถามสำหรับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2566 พร้อมเฉลย 20 ข้อ พร้อมเฉลย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่