เช็คศูนย์สอบ สถานที่สอบ ก.พ. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2565

42
0
เช็คศูนย์สอบ
สถานที่สอบ ก.พ. 2565

เช็คศูนย์สอบ สถานที่สอบ ก.พ. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2565

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะใช้วิธีสอบข้อเขียนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 หลักสูตรและวิธีการสอบ ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565

หลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบหากผู้ใดออกจากห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น่้อยกว่า 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

หลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบหาผู้ใดออจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะต้องถูกยุติการสอบและจะไม่ได้รับการตรวจคะแนน

ต้องนั้งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ วันและเวลาสอบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ ผิดห้องสอบ ผิดสถานที่สอบ ผิดวัน หรือผิดเวลาสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว จะต้องถูกยุติการสอบและไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ รวมทั้งจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566
บทความถัดไปแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่