วิชาการศึกษา เรื่อง ลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดี

121
1

วิชาการศึกษา เรื่อง ลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดี

ลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดี

 1. ความเที่ยงตรง (Validity) วัดได้ตรงตามสภาพที่เป็นจริง ตรงตามวัตถุประสงค์ประเภท
  ของความเที่ยงตรง มี 3 ประเภท ดังนี้
  1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
  2) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)
  3) ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Criteria)
  (1) ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent)
  (2) ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive)
 2. ความเชื่อมั่น (Reliability) วัดได้คงเส้นคงวา หลายครั้งก็คงที่
 3. ความยาก (Difficulty) วัดความสามารถทางมอง ข้อสอบนั้นคนตอบถูกมากหรือน้อย
 4. อำนาจจำแนก (Discrimination) เรียนเก่งตอบถูก ไม่รู้ตอบผิด แยกแยะจำแนกเด็กเก่งเด็กอ่อน ประสิทธิภาพของข้อสอบในการแบ่งผู้สอบออกเป็น 2 กลุ่ม
 5. ความเป็นปรนัย (Objectivity) ความชัดเจนของเครื่องมือวัด ความชัดเจนทางภาษา อ่านง่าย เข้าใจตรงกัน ถูกต้องตามหลักวิชา
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่