เฉลยข้อสอบวิชา PAT 7.1 วิชาความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

842
0

ประกาศ TCAS65 เรื่องการเฉลยข้อสอบวิชา PAT 7.1 วิชาความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565

ประกาศ TCAS65
เรื่องการเฉลยข้อสอบวิชา PAT 7.1 วิชาความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

ตามที่ได้มีการเสนอแนะทักท้วง ข้อสอบวิชา PAT 7.1 วิชาความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ว่าข้อสอบบางข้อไม่มีคำถาม คณะกรรมการพัฒนาข้อสอบได้พิจารณาแล้วว่า ข้อสอบดังกล่าวมี การชี้แจงวิธีการตอบคำถามเรียบร้อยแล้ว โดยระบุว่า “อ่านข้อความในข้อ 51-70 แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด” ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมในข้อสอบดังกล่าว เพราะเป็นชุดข้อสอบที่ใช้การชี้แจงการตอบคำถามร่วมกัน จึงมีมติไม่เปลี่ยนแปลงเฉลยข้อสอบวิชา PAT 7.1 วิชาความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2565

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่