สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

299
0

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

เริ่มต้นเปิดรับสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ของคุรุสภาแล้ว ผู้ที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 กันยายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งการสอบใบประกอบวิชาชีพครูครั้งนี้จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการทดสอบ โดยมีรอบที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566

วิธีสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

การสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติตามที่กำหนด และต้องชำระเงินค่าสมัครสอบตามจำนวนวิชาที่ต้องการสอบ

คุณสมบัติผู้สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

  • มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง
  • เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
  • เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
  • เป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง
  • มีรายชื่อตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้ทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS)

รายละเอียดการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

การสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 จะมีรอบทั้งหมด 4 รอบ จัดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ รอบที่ 1 จะจัดในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสนามสอบได้เพียง 1 จังหวัดเท่านั้น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี, เชียงใหม่, ลำปาง, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, สุราษฎร์ธานี และสงขลา

ค่าสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566

ค่าสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 จะมีอัตราค่าสมัครตามรายวิชาที่ต้องการสอบ คนไทยจะเสียค่าสมัครวิชาละ 500 บาท และชาวต่างประเทศจะเสียค่าสมัครวิชาละ 1,000 บาท

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครูประจำปี 2566
สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครูประจำปี 2566
สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครูประจำปี 2566

หมายเหตุ

ผู้สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกในใบสมัครออนไลน์ โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวและเลขประจำตัวประชาชน กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ หากส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน โดยไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ

หากตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้หรือขาดคุณสมบัติตามประกาศ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ทั้งสิ้น

อ้างอิง

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566. https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/09/45544/

สมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 22 กันยายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ https://ksp66.thaijobjob.com

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่