สอบ SAT คืออะไร? ทำไมต้องสอบ? SAT สอบที่ไหนกันบ้าง?

49
0

SAT คือ ข้อสอบที่ใช้ทดสอบการใช้เหตุผลในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้ในการเข้าศึกษาต่อยังสถาบันอุดมศึกษา ในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา และในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยอินเตอร์หลาย ๆ แห่ง ได้นำคะแนนสอบมา SAT มาใช้เป็นเกณฑ์อีกด้วย

SAT คืออะไร ?

SAT (SAT Reasoning Test) คือ ข้อสอบมาตรฐานสากลที่ใช้วัดความถนัดในวิชาเลข (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Reading & Writing) ของนักเรียนในระดับอุดมศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสอบโดยหน่วยงานที่มีชื่อว่า College Board เปิดสอบประมาณ 4 ครั้งต่อปี ซึ่งในปัจจุบันข้อสอบ SAT ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทำให้ประเทศต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยได้นำผลคะแนนสอบ SAT มาใช้ในการพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติด้วยเช่นกัน

ข้อสอบ SAT มี 2 PARTS ได้แก่

1. Evidence-Based Reading & Writing ใช้เวลา 1 ชม. 40 นาที (คะแนนเต็ม 800) แบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ชุด คือ

  • Reading มี 52 ข้อ
  • Writing and Language มี 44 ข้อ จาก 4 บทความ

2. Mathematics ใช้เวลา ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที (คะแนนเต็ม 800) แบ่งข้อสอบเป็น 2 ชุด คือ

  • Math Test – Calculator มี 38 ข้อ เป็นทั้งแบบ Choice และ เติมคำตอบ โดยสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการช่วยคำนวณได้
  • Math Test – No Calculator มี 20 ข้อ เป็น Choice 16 ข้อ และเติมคำตอบ 4 ข้อ โดยห้ามใช้เครื่องคิดเลข คะแนนเต็ม 1,600 (Part ละ 800 คะแนน) ตอบผิดไม่ติดลบ

SAT สอบที่ไหนกันบ้าง

คะแนน SAT นั้น สามารถเอาไว้ยื่นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริการะดับชั้น ป.ตรี หรือ มหาวิทยาลัยในไทยและทั่วโลก ระดับชั้น ป.ตรีหลักสูตรอินเตอร์ บางสาขาวิชาเอาแต่ TOEFL บางคณะเอา SAT+TOEFL ต้องดูเป็นรายละเอียดในแต่ละสาขาวิชาไป บางสาขาวิชา สาขาวิชาเดียวกัน แต่คนละมหาลัย ก็เอาคะแนน TOEFL , SAT สูงต่ำต่างกัน แล้วแต่ Policy ของคณะนั้น ๆ ในอนาคต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เปิดภาคป.ตรีอินเตอร์ ก็อาจจะมีการใช้ SAT ในการสมัครเช่นกันนะจร้า

วัน เวลา และ สถานที่สอบ SAT ต้องดูจาก www.collegeboard.com  ซึ่งสถานที่สอบส่วนใหญ่จะเป็นที่โรงเรียนอินเตอร์ เช่น ในกรุงเทพฯ ก็ NIST, RIS เป็นต้น  ที่ เชียงใหม่ กับ ภูเก็ต ก็พอมี

อ้างอิง
https://satsuite.collegeboard.org/sat?navId=gf-sat

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
  • แท็ก
  • SAT
บทความก่อนหน้านี้ค้นหาการรับรองคุณวุฒิหลักสูตร สำนักงาน ก.พ. (ตรวจสอบวุฒิ ก.พ.)
บทความถัดไปรวมไฟล์โครงการสำหรับสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่