ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข้อสอบ

แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย

1. พืชไร้ดอกชนิดใดที่สามารถปรุงอาหารเองได้ทั้งหมด

1) ตะไคร่น้ำ  มอส 
2) แบคทีเรีย  เฟิน
3) สาหร่าย  เห็ดรา 
4) เฟิน  ยีสต์

2. พืชชนิดใดที่มีใบใช้ดักจับแมลง

1) คว่ำตายหงายเป็น กุหลาบหิน 
2) ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง หยาดน้ำค้าง
3) ตะบองเพชร ผักตบชวา 
4) ตำลึง ฟักทอง

3. มูลสัตว์สามารถนำมาทำปุ๋ยต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

1) ปุ๋ยหมัก 
2) ปุ๋ยคอก
3) ปุ๋ยเคมี 
4) ปุ๋ยอินทรีย์

4. ผลไม้เป็นส่วนของพืชที่เจริญเติบโตมาจากอะไร

1) ไข่อ่อน 
2) ไซโกต
3) รังไข่ 
4) เมล็ด

5. สาเหตุที่เราเก็บอาหารไว้ในตู้เย็น แล้วอาหารไม่เน่าเสียง่าย เนื่องมาจาก

1) เชื้อโรคถูกทำลาย
2) เชื้อโรคหยุดการเจริญเติบโต
3) เชื้อราถูกทำลายด้วยอุณหภูมิต่ำในตู้เย็น
4) แบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโต

6. ข้อใดผิด

1) พู่ระหง มีดอกที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ภายในดอกเดียวกัน
2) เมื่อเกิดการปฏิสนธิในพืชที่มีดอก ออวุลจะเจริญไปเป็นเมล็ด
3) ภายในรังไข่ของพืชดอกจะมีออวุล และภายในออวุลจะมีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
4) ข้าวโพดมีดอกไม่สมบูรณ์เพศ

7. ข้อใดที่เป็นการขยายพันธุ์พืชที่สามารถทำให้พืชเกิดการกลายพันธุ์ หรือ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากพันธุ์เดิมได้

1) การเพาะเมล็ด 
2) การตอน
3) การติดตา
4) การปักชำ

8. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ในการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

1) ทำให้รากของพืชแข็งแรง 
2) ได้พืชในลักษณะที่เหมือนเดิม
3) ได้พันธุ์พืชตามต้องการ 
4) ได้พืชในจำนวนมาก โดยใช้เวลาสั้นๆ

9. ข้อใดผิด

1) รูเล็กๆ บนใบไม้ ที่มีหน้าที่รับอากาศและคายน้ำออก เรียกว่า ปากใบ
2) หน้าที่สำคัญของลำต้นคือ ลำเลียงอาหารและน้ำจากรากไปสู่ใบเพื่อปรุงอาหาร
3) ประโยชน์ทางตรงของพืช คือการใช้เป็นอาหาร
4) พืชปรุงอาหารในเวลากลางคืนและคายน้ำในเวลากลางวัน

10. ส่วนใดของกล้วยที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้

1) ดอก  ใบ 
2) ดอก  ผล
3) ลำต้น  ใบ 
4) ผล  ราก

11. ข้อใดเป็นลักษณะของสปอร์

1) เป็นเม็ดเล็กๆ 
2) เป็นก้อนหลายก้อน
3) เป็นละอองเล็กๆ คล้ายฝุ่น 
4) เป็นน้ำเหลวๆ

12. ข้อใดไม่ถูกต้อง

1) ลำตัวของพยาธิตัวตืด พยาธิใบไม้ มีลักษณะเป็นตัวกลม
2) ปะการัง แมงกะพรุน ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อ
3) อะมีบา พารามีเซียม สืบพันธุ์โดยใช้วิธีแบ่งตัว
4) พะยูน แมวลายหินอ่อน วัว เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

13. สัตว์ในข้อใดที่นิยมนำมาทดลองทางวิทยาศาสตร์

1) ช้าง 
2) กระต่าย
3) สุนัข 
4) แมว

14. ข้อใดถือได้ว่าเป็นสัตว์เลือดเย็นทั้งหมด

1) กบ  ปลา 
2) แมวน้ำ  สิงโตทะเล
3) งู  พะยูน 
4) ไก่  อึ่งอ่าง

15. เราไม่สามารถมองเห็นสัตว์ในข้อใดได้ด้วยตาเปล่า

1) พยาธิเส้นด้าย 
2) อะมีบา
3) ดอกไม้ทะเล 
4) กัลปังหา

16. จงเติมคำในช่องว่างต่อไปนี้สัตว์ที่ออกไข่ในน้ำ คือ ………………….

………………….. เป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอด
………………….. เป็นสัตว์ที่ยืดและหดลำตัวได้
1) เต่า  ไก่  หนอน 
2) เต่า  เป็ด  ไส้เดือน
3) กบ  ปลา  หนอน 
4) กบ  ไก่  ไส้เดือน

17. ข้อใดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองทั้งหมด

1) กระทิง  กระซู่  ไก่ฟ้า  อีเก้ง 
2) เสือโคร่ง  ตะกวด  ผีเสื้อถุงทอง  หมาใน
3) กิ้งก่า  ช้างป่า  งูสิง  พะยูน 
4) สมเสร็จ  กวางป่า  วัวแดง  ตะโขง

18. ข้อใดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกสะเทินน้ำสะเทินบก

1) ปลาหมูอารีย์ 
2) จงโคร่ง
3) ตะกวด 
4) จระเข้

19.(1) หินไนส์แปรสภาพมาจากหินแกรนิต(2) หินพัมมิซ พบมากที่ชายทะเล(3) หินตะกอน  เป็นหินที่เกิดจากการเย็นตัวของแมกมา (Magma)(4) ประโยชน์จากการใช้แร่ยิปซัม คือ นำมาทำปูนซีเมนต์จงบอกข้อที่ถูกทั้งหมด

1) (1), (2), (3) 
2) (1), (2), (4)
3) (3), (2), (4) 
4) (1), (3), (4)

20. การที่เราต้องมีมาตรการประหยัดก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน เนื่องมาจากสาเหตุใด เป็นสำคัญ

1) น้ำมันแพง 
2) ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ใช้แล้วหมดไป
3) ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มีค่า 
4) ไทยไม่สามารถผลิตทรัพยากรเหล่านี้ได้เอง

21. ข้อใดผิด

1) ทองคำ เป็นหินที่ใช้เป็นหลักประกันเงินตราระหว่างประเทศ 
2) การตรึงระดับราคาแร่ เป็นการอนุรักษ์แร่อย่างหนึ่ง
3) ถ่านหินเป็นแร่เชื้อเพลิง 
4) แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร

22. ถนนที่ทำจากดินลูกรังสีแดง เกิดจากการผุพังของหินในข้อใด 

1) หินดินดาน 
2) หินทราย 
3) หินศิลาแลง 
4) หินกรวด

23. ในระบบห่วงโซ่อาหารนั้น เห็ดรา มีหน้าที่อะไร

1) ผู้ล่า 
2) ผู้ย่อยสลาย
3) ผู้บริโภค 
4) ผู้ผลิต

24. การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตแบบใดเป็นแบบฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์  อีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ได้รับและไม่ได้เสียประโยชน์

1) นกเอี้ยงกับควาย 
2) ปลาฉลามกับเหาฉลาม
3) แบคทีเรียกับปมรากถั่ว 
4) เห็บกับสุนัข

25.  ………….…เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากราและสาหร่าย มีความสัมพันธ์      แบบ…………..  จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

1) ไคเลน  การได้ประโยชน์ร่วมกัน
2) ไลเคน  การพึ่งพากันและกัน
3) ไลเคน  การได้ประโยชน์ร่วมกัน
4) ไคเลน  การพึ่งพากันและกัน

26. ฝนกรด เป็นผลมาจากการสะสมของก๊าซใดในอากาศ

1) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
3) ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
4) ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

27. ปัญหาน้ำเน่าเสียเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ยกเว้นข้อใด

1) มีก๊าซออกซิเจนมากเกินไป 
2) มีเศษอาหารมากเกินไป
3) มีสารอินทรีย์มากเกินไป 
4) มีขยะมากเกินไป

28. ในปี พ.ศ. 2548 เกิดอุทกภัยอย่างร้ายแรงที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสาเหตุหนึ่งนอกจาก การเจอพายุที่รุนแรงแล้ว ยังมีเหตุปัจจัยใดอีกที่ส่งเสริมให้เกิดน้ำท่วมในครั้งนี้

1) การบุกรุกเข้าไปตัดป่า และการทำพื้นที่เกษตรกรรม
2) ประชาชนไม่สนใจเกี่ยวกับสภาวะอากาศเลยตั้งตัวไม่ทัน
3) หน่วยงานราชการบกพร่องในการรายงานข่าว 
4) เขื่อนไม่มีประสิทธิภาพในการรองรับน้ำ

 29. ออกไซด์จากตะกั่ว เป็นอันตรายต่อส่วนใด

1) ระบบประสาท 
2) ระบบทางเดินอาหาร
3) ระบบหายใจ 
4) ข้อ 1) และ ข้อ 2) ถูก

30. (A) รา   (B) แบคทีเรีย  (C) ไวรัส

(1)ไทฟอยด์ 
(2) วัณโรค 
(3) กลาก 
(4) หวัด
(5) คางทูม
(6) บาดทะยัก
ข้อใดถูก
1) (A) คู่กับ (1), (2), (3) 
2) (B) คู่กับ (5), (6)
3) (C) คู่กับ (4), (5), (6) 
4) (B) คู่กับ (1), (2), (6)

31. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของแบคทีเรีย

1) น้ำส้มสายชู 
2) การบ่มใบยาสูบ
3) ขนมเค้ก 
4) วัคซีน

32. ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่ถูกต้อง

1) แบคทีเรีย – เหล้า 
2) สาหร่าย – วุ้น
3) ยีสต์ – ไวน์ 
4) ไม่มีข้อถูก

33. ข้อความที่ว่า ดินดีเพราะป่าปก หญ้ารกเพราะเสือยัง ดินเย็นเพราะหญ้าบัง หญ้ายังเพราะดินดี กล่าวถึงความสัมพันธ์ตามข้อใด

1) ต้นไม้ – พื้นดิน 
2) ต้นไม้ – หญ้า
3) เสือ – ดิน 
4) หญ้า – ปุ๋ย

34. โมเลกุลของสสารใด มีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

1) น้ำปลา 
2) ก๊าซมีเทน
3) น้ำแข็ง 
4) น้ำมันเบนซิน

35. สสารใดที่มีสถานะของเหลวทั้งหมด

1) น้ำ น้ำแข็ง ไฮโดรเจน 
2) น้ำมันพืช น้ำเกลือ น้ำตาล
3) น้ำเชื่อม ปรอท ไนโตรเจน 
4) ปรอท แอลกอฮอล์ น้ำ

36. ข้อใดไม่ใช่การนำความรู้เรื่องการหดและการขยายของสสารไปใช้ประโยชน์

1) การวางรางรถไฟ
2) การสร้างถนนคอนกรีต
3) การขึงสายโทรเลข
4) การหมกน้ำแข็งด้วยขี้เลื่อย

37. สสารในข้อใดที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามภาชนะที่ใส่

1) ของแข็ง 
2) ของเหลว
3) ก๊าซ 
4) ถูกทุกข้อ

38. ทุกข้อเป็นผลมาจากการพาความร้อน ยกเว้นข้อใด

1) การเกิดลมบก
2) การเกิดลมทะเล
3) การเกิดกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทร
4) แสงแดดในการสังเคราะห์แสงของพืช

39. การเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ข้อใดถูกต้อง

1) ไอน้ำ – น้ำร้อน – หยดน้ำ
2) น้ำแข็ง – น้ำ – ไอน้ำ
3) น้ำ – น้ำแข็ง – ไอน้ำ 
4) น้ำ – ไอน้ำ – น้ำแข็ง

40. ในการแยกสารด้วยวิธีการระเหิดของพิมเสน และเกลือแกงที่ปนกันอยู่ อยากทราบว่า สารใดจะระเหิดกลายเป็นไอ

1) พิมเสน 
2) เกลือแกง
3) ระเหิดพร้อมกัน 
4) เลือกใช้วิธีแยกสารผิด

41. ยาสามัญประจำบ้านใดที่มีไว้เพื่อบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

1) ยาธาตุน้ำขาว 
2) ยาธาตุน้ำแดง
3) น้ำมันละหุ่ง 
4) ยาแอสไพริน 

42. จงบอกความแตกต่างของน้ำที่ผ่านการกรอง และการกลั่น

1) น้ำจากการกรองจะได้ปริมาณมากกว่าน้ำที่ได้จากการกลั่น
2) น้ำที่ได้จากการกลั่นจะสะอาดมากกว่าน้ำที่ได้จากการกรอง
3) น้ำที่ได้จากการกรองจะใสกว่าน้ำที่ได้จากการกลั่น
4) น้ำที่ได้จากการกลั่นไม่มีรสเค็มเหมือนน้ำที่ได้จากการกรอง

43. วิธีใดที่เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ยาปราบศัตรูพืช

1) กล้ายืนอยู่เหนือลมเวลาฉีดยาปราบศัตรูพืช
2) เก่งยืนอยู่ใต้ลมเวลาฉีดยาปราบศัตรูพืช
3) เกมยืนอยู่ในระดับเดียวกับแรงลมเวลาฉีดยาปราบศัตรูพืช
4) ก้านยืนอยู่ตรงกลางสวนเวลาฉีดยาปราบศัตรูพืช

44. ทุกข้อเป็นวิธีการป้องกันและบำรุงรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารทั้งหมด ยกเว้น ข้อใด

1) ปูรับประทานอาหารรสไม่จัด
2) เป้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด
3) จิตถ่ายอุจจาระเป็นเวลา
4) กุ้งรับประทานอาหารตรงเวลา

45. ข้อใดกล่าวผิด

1) ลำไส้เล็ก มีความยาวประมาณ 6 – 8 เมตร
2) ในลำไส้เล็ก มีน้ำย่อยอยู่ 3 ชนิดที่สำคัญ คือ น้ำดี น้ำย่อยจากตับอ่อน และน้ำย่อยจากลำไส้เล็ก
3) ในลำไส้ใหญ่จะไม่มีการย่อยอาหารอีก
4) ระบบการย่อยอาหารเริ่มต้นที่กระเพาะอาหาร

46. ถ้าเราต้องการที่จะตรวจการเต้นของชีพจรจะสามารถตรวจได้ในส่วนใดของร่างกาย

1) นิ้วและข้อมือ 
2) ข้อมือและข้างลำคอ
3) ต้นแขนและต้นขา 
4) ข้างลำคอและต้นแขน

47. วัยรุ่นคือวัยที่อยู่ในช่วงใด

1) 9 – 18 ปี 
2) 10 – 19 ปี
3) 11 – 18 ปี 
4) 11 – 20 ปี 

48. สารเสพติดในข้อใดที่มีฤทธิ์รุนแรงมากที่สุด

1) เฮโรอีน 
2) มอร์ฟีน
3) ฝิ่น 
4) สารระเหย

49. ผู้ที่ติดสิ่งเสพติดแล้วไม่ได้เสพสิ่งเสพติด เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการมากๆ มักเกิดอาการที่เรียกว่า

1) ลงแดง 
2) อยากยา
3) บ้ายา 
4) ลงยา

50. อวัยวะในข้อใดที่ไม่ใช่อวัยวะภายนอก

1) ตา 
2) ผิวหนัง
3) ไต 
4) ปาก

51. สสารเปลี่ยนสถานะเนื่องมาจากข้อใดมากที่สุด

1) แสงสว่าง 
2) ความร้อน
3) แรงลม 
4) สารเคมี

52. ข้อใดคืออนุภาคที่เล็กที่สุดของสสาร

1) ธาตุ 
2) อะตอม
3) โมเลกุล 
4) สารประกอบ

53. สารใดมีปริมาตรคงที่แต่รูปร่างไม่แน่นอน

1) ดินน้ำมัน 
2) น้ำผลไม้
3) ไอน้ำ 
4) พิมเสน

54. การหล่อเทียนพรรษาแตกต่างจากการหล่อในข้อใด

1) การหล่อเหล็ก 
2) การหล่อพระ
3) การหล่อปูนพลาสเตอร์ 
4) ถูกทุกข้อ

55. แคลอรี คือหน่วยวัดสิ่งใด

1) ความดัน 
2) ความชื้น
3) ความหนาแน่น 
4) ความร้อน

56. กระบวนการใดทำให้เสื้อผ้าที่เราตากนั้นแห้ง

1) การควบแน่น 
2) การระเหิด
3) การระเหย 
4) การหลอมเหลว

57. สารในข้อใดไม่เกิดการระเหิด

1) ลูกเหม็น 
2) สารส้ม
3) พิมเสน 
4) การบูร

58. ข้อใดมีการคายความร้อนออกจากสาร

1) การหลอมเหลวของเทียน 
2) ลูกเหม็นมีขนาดเล็กลง
3) น้ำระเหยกลายเป็นไอ 
4) การควบแน่นของไอน้ำเป็นหยดน้ำ

59. การเปลี่ยนสถานะของสารข้อใดมีอุณหภูมิเท่ากัน

1) จุดเดือดกับจุดหลอมเหลว 
2) จุดเยือกแข็งกับจุดระเหิด
3) จุดระเหิดกับจุดระเหย 
4) จุดหลอมเหลวกับจุดเยือกแข็ง

60. ปริมาตรของน้ำเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็งจะเป็นอย่างไร

1) ลดลง 
2) เพิ่มขึ้น
3) คงที่ 
4) คงที่แล้วลดลง

 61. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

  1) โมเลกุลของของแข็งมีแรงยึดเหนี่ยวน้อยกว่าของเหลว
  2) โมเลกุลของก๊าซมีแรงยึดเหนี่ยวมากกว่าของเหลว
  3) โมเลกุลของก๊าซมีแรงยึดเหนี่ยวน้อยกว่าของแข็ง
  4) ไม่มีข้อถูก

 62. เพราะเหตุใด ด้ามทัพพีโลหะจึงร้อนเมื่อเราใช้คนหม้อแกง

1) การพาความร้อน 
2) การนำความร้อน
3) การแผ่รังสีความร้อน 
4) ถูกทุกข้อ

 63. ข้อใดถูกต้องในการหล่อเทียน

  1) ของเหลว  ของแข็ง  ก๊าซ
  2) ของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ
  3) ของแข็ง  ของเหลว  ของแข็ง
  4) ก๊าซ  ของเหลว  ของแข็ง

 64. การถ่ายเทความร้อนโดยไม่อาศัยตัวกลางเรียกว่า

1) การทำความร้อน 
2) การพาความร้อน
3) การแผ่รังสีความร้อน 
4) ข้อ 1) และ ข้อ 2) ถูก

 65. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

1) ของแข็งมีปริมาตรคงที่  รูปร่างเปลี่ยนไปไม่แน่นอน
2) ของเหลวมีปริมาตรคงที่  รูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ
3) ก๊าซมีปริมาตรคงที่  ฟุ้งกระจายไปตามภาชนะที่บรรจุ
4) ไม่มีข้อถูก

66. แหล่งพลังงานความร้อนที่ใหญ่ที่สุด  คือข้อใด

1) บ่อน้ำพุร้อน 
2) ดวงอาทิตย์
 3) โรงไฟฟ้า
 4) โลก

 67. สสารในข้อใดจะมีสถานะคงที่ได้มากที่สุด

1) ไอน้ำ 
2) น้ำร้อน
3) น้ำแข็ง 
4) น้ำพุ

68. เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ มีมาตราส่วนวัดอุณหภูมิเท่าใด

1) 32 – 40 ํC 
2) 35 – 42 ํC
3) 37 – 45 ํC 
4) 39 – 46 ํC

69. การเปลี่ยนสถานะของสารในข้อใดกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีที่สุด

1) น้ำกะทิ 
2) น้ำเชื่อม
3) น้ำอบไทย 
4) น้ำหอม

70. ข้อใดเป็นของเหลวทั้งหมด

1) น้ำส้ม แอลกอฮอล์ ออกซิเจน 
2) น้ำแข็ง น้ำผึ้ง ไฮโดรเจน
3) น้ำ น้ำมันมะกอก ปรอท 
4) น้ำเกลือ น้ำมันพืช ไนโตรเจน

71. ในขณะที่อุณหภูมิและความดันปกติ  สสารมีกี่สถานะ

1) 2 สถานะ 
2) 3 สถานะ
3) 4 สถานะ 
4) 5 สถานะ

72. ข้อใดคืออุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำเมื่อวัดอุณหภูมิ 3 ครั้งได้ค่า 28 ํ C, 30 ํ C, 32 ํ C

1) 28 ํC 
2) 30 ํC
3) 32 ํC 
4) ไม่มีข้อถูก

73. โลหะในข้อใดนำความร้อนได้ดีที่สุด

1) เงิน
2) ทองแดง
3) เหล็ก 
4) อะลูมิเนียม

74. ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

1) การกลืนอาหาร 
2) การย่อยอาหาร
3) การเกิดสนิมเหล็ก 
4) การเผากระดาษ

75. ข้อใดมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

1) การเกิดหิมะ 
2) น้ำเดือด
3) การหลอมเหลวของเทียน 
4) ต้มไข่

76. ก๊าซมีการส่งผ่านความร้อนแบบใด

1) การนำความร้อน 
2) การพาความร้อน
3) การแผ่รังสี 
4) ข้อ 2) และ ข้อ 3) ถูก

77. ถ้าเราเพิ่มความร้อนให้กับน้ำที่เดือด  อุณหภูมิของน้ำจะเป็นอย่างไร

1) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
2) ค่อยๆ เพิ่มขึ้น
3) ลดลงจากเดิม 
4) คงที่ตลอดเวลา

78. การสร้างเครื่องฟักไข่เป็นการส่งผ่านความร้อนแบบใด

1) การกระจายความร้อน 
2) การพาความร้อน
3) การแผ่รังสี 
4) การนำความร้อน

79. ข้อใดเป็นสมบัติของเบส

1) มีรสเปรี้ยว 
2) สารละลายเบสนำไฟฟ้าได้
3) เปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง
4) pH น้อยกว่า 7

80. น้ำประกอบด้วยธาตุใด

1) ออกซิเจน ไนโตรเจน 
2) คาร์บอน ออกซิเจน
3) ไฮโดรเจน ออกซิเจน 
4) ออกซิเจน คลอรีน

81. สารในข้อใดที่ทำให้น้ำประปาลดความเป็นด่าง

1) สารส้ม 
2) ปูนขาว
3) คลอรีน 
4) คอปเปอร์ซัลเฟต

82. สารเคมีชนิดใดที่นิยมใส่ในลูกชิ้นเพื่อทำให้กรอบ

1) โซดาไฟ 
2) โซเดียมไฮดรอกไซด์
3) บอแรกซ์ 
4) ไนตริก

83. ในน้ำอัดลมมีก๊าซใดบรรจุอยู่

1) ก๊าซไฮโดรเจน 
2) ก๊าซออกซิเจน
3) ก๊าซไนโตรเจน 
4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

84. น้ำส้มสายชูเทียมทำมาจากสารใด

1) กรดซิตริก 
2) กรดฟอร์มิก
3) กรดแอซีติก 
4) กรดไฮโดรคลอริก

85. ผู้ที่ค้นพบประจุไฟฟ้าในบรรยากาศคือใคร

1) เบนจามิน แฟลงคลิน 
2) ทอมัส แอลวา เอดิสัน
3) ไมเคิล ฟาราเดย์ 
4) แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

86. ข้อใดทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้

1) ปฏิกิริยาเคมี 
2) การขัดสี
3) การเหนี่ยวนำ 
4) ข้อ 2) และ ข้อ 3) ถูก

87. กระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเป็นไฟฟ้าชนิดใด

1) ไฟฟ้าสถิต 
2) ไฟฟ้ากระแสสลับ
3) ไฟฟ้ากระแสตรง
 4) ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

88. ข้อใดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล

1) มอเตอร์ 
2) ไดนาโม
3) หม้อแปลงไฟฟ้า 
4) สายไฟฟ้า

 89. ฟิวส์ เป็นส่วนผสมของโลหะชนิดใด

1) เงินกับทองแดง 
2) ทองแดงกับสังกะสี
3) เหล็กกับทองแดง 
4) ดีบุกกับตะกั่ว

90. ข้อใดเป็นฉนวนไฟฟ้าทั้งหมด

1) เชือกไนลอน ผ้า กระดาษ 
2) แท่งถ่าน พลาสติก ไม้
3) น้ำบริสุทธิ์ แท่งถ่าน ใยสังเคราะห์
4) ตะปู ไม้ น้ำธรรมดา

91. ข้อใดคือลักษณะของดวงอาทิตย์

1) ดาวเคราะห์ 
2) ดาวฤกษ์
3) ดาวนพเคราะห์ 
4) ดาวบริวาร

92. ดาวเคราะห์น้อยอยู่ระหว่างดาวเคราะห์ดวงใด

1) ดาวพุธ  ดาวศุกร์ 
2) ดาวศุกร์  โลก
3) โลก  ดาวอังคาร 
4) ดาวอังคาร  ดาวพฤหัสบดี

93. วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจักรวาลและอวกาศ  คือข้อใด

1) โหราศาสตร์ 
2) ดาราศาสตร์
3) ไสยศาสตร์ 
4) วิทยาศาสตร์

94. ดาวประกายพรึกเป็นชื่อเรียกของดาวดวงใด

1) ดาวพุธ 
2) ดาวเสาร์
3) ดาวศุกร์ 
4) ดาวพฤหัสบดี

95. การโคจรที่มีแนวตรงกันในข้อใดทำให้เกิดจันทรุปราคา

1) โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ 
2) โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
3) ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ 
4) ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลก

96. ดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะคือดาวในข้อใด

1) ดาวอังคาร 
2) โลก
3) ดาวเสาร์ 
4) ดาวพฤหัสบดี

97. ดวงจันทร์ทำให้เกิดปรากฏการณ์ในข้อใด

1) จักรราศี 
2) น้ำขึ้นน้ำลง
3) กลางวันกลางคืน 
4) คลื่นสึนามิ

98. ประเทศแรกที่ส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศคือประเทศใด

1) รัสเซีย 
2) สหรัฐอเมริกา
3) จีน 
4) อังกฤษ

99. ดาวเทียมดวงแรกมีชื่อว่าอะไร

1) เอกซ์พลอเรอร์ 
2) เทลสตาร์
3) สปุตนิก 
4) ซีนคอม

100. ไทรอส เป็นดาวเทียมที่ใช้ในงานใด

1) การทหาร 
2) สื่อสาร
3) ทำแผนที่โลก 
4) อุตุนิยมวิทยา

เฉลย

เฉลย

1. 1)

2. 2)

3. 3)

4. 3)

5. 2)

6. 3)

7. 1)

8. 1)

9. 4)

10. 2)

11. 3)

12. 1)

13. 2)

14. 1)

15. 2)

16. 4)

17. 2)

18. 2)

19. 2)

20. 2)

21. 1)

22. 3)

23. 2)

24. 2)

25. 2)

26. 1)

27. 1)

28. 1)

29. 4)

30. 4)

31. 3)

32. 1)

33. 1)

34. 3)

35. 4)

36. 4)

37. 2)

38. 4)

39. 2)

40. 1)

41. 2)

42. 2)

43. 1)

44. 2)

45. 4)

46. 2)

47. 4)

48. 1)

49. 1)

50. 3)

51. 2)

52. 2)

53. 2)

54. 3)

55. 4)

56. 3)

57. 2)

58. 4)

59. 4)

60. 2)

61. 3)

62. 2)

63. 3)

64. 3)

65. 2)

66. 2)

67. 3)

68. 2)

69. 4)

70. 3)

71. 2)

72. 2)

73. 1)

74. 1)

75. 4)

76. 2)

77. 4)

78. 3)

79. 2)

80. 3)

81. 2)

82. 3)

83. 4)

84. 3)

85. 1)

86. 4)

87. 2)

88. 1)

89. 4)

90. 1)

91. 2)

92. 4)

93. 2)

94. 3)

95. 3)

96. 4)

97. 2)

98. 1)

99. 3)

100. 4)

อ้างอิง
https://www.tutorferry.com/2020/04/100-science-test-P6.html

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button