ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวสอบราชการ

ซักซ้อมการขออนุญาตสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กศน. 2566 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การขออนุญาตสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กศน. 2566 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การขออนุญาตสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กศน. 2566 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อให้ส่วนราชการและ หน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ขอเรียนว่า เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขออนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ดำเนินการดังนี้

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์จะขออนุญาตสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันครั้งนั้นๆ พร้อมแนบประกาศรับสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๒. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร/ ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ขึ้นตรง) เมื่อได้รับหนังสือให้รีบดำเนินการส่งเอกสารฉบับจริงมายังกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยด่วน เพื่อดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ต้องได้รับเอกสารฉบับจริง ภายใน ๓ วัน นับแต่วันเปิดรับสมัครวันแรก หากพ้นกำหนดวันรับสมัครแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้

ที่มา คน กศน.

หรือติดตามข่าวสารที่เว็บหลักกรมส่งเสริมการเรียนรู้ www.nfe.go.th

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button