ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวการศึกษา

ธรรมศึกษา ปี 65 มีผู้เข้าสอบทั่วประเทศกว่า 1.6 ล้านคน

ธรรมศึกษา ปี 65 มีผู้เข้าสอบทั่วประเทศกว่า 1.6 ล้านคน

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) แม่กองธรรมสนามหลวง เผยยังมีสถานศึกษาบางแห่งไม่ให้ความสำคัญจัดเรียนธรรมศึกษา ทั้งที่เป็นหลักสูตรในการนำหลักพุทธมาสอนให้เป็นคนดี และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ฝากผู้บริหารจนถึง ศธ.ควรเอาใจใส่ด้วย

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และรัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมกับ สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม จัดพิธีขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “93 ปี สอบธรรมศึกษา เทคโนโลยีก้าวไกล ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม” โดยมีการสอบธรรมศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศ มีผู้เรียนสมัครสอบ จำนวน 1,622,024 คน ในสนามสอบธรรมศึกษา 4,406 แห่ง

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวเปิดการสอบว่า ธรรมศึกษา คือ หลักพัฒนาคนให้มีศีลธรรมและคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยในปีนี้ จัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “93 ปี สอบธรรมศึกษา เทคโนโลยีก้าวไกล ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม” โดยได้นำเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเครือข่ายเข้ามามีบทบาทอำนวยความสะดวกและเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียน ผู้สอน สามารถจัดการเรียนการสอนได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของชาติเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกในทางที่ดีและสร้างสรรค์ มีสติปัญญารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างประโยชน์สุขให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อย่างไรก็ตาม ยังได้รับแจ้งจากครูพระบางรูป พบว่า มีสถานศึกษาบางแห่งไม่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา เมื่อมีครูพระไปขอเวลาสอนก็ไม่จัดเวลาสอนให้ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ที่ยังไม่เข้าใจว่าธรรมศึกษาเป็นการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสอนให้กับเด็กนั้นดีอย่างไร และมีผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร จึงอยากฝากถึงผู้บริหารสถานศึกษา ไปถึงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้เอาใจใส่ในเรื่องนี้ด้วย

นายอนุชา กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบให้ พศ. ร่วมกับคณะสงฆ์ โดยสำนักงานแม่กองธรรมฯ จัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษาปีการศึกษา 2565 เพื่อรณรงค์ เชิญชวน และประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันสร้างสรรค์ความดีด้วยการเรียนและสอบธรรมศึกษาแล้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้หลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง จะได้นำไปเป็นหลักปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์สุขและมีสติปัญญา

ด้าน นายวุฒิชัย วรชิน ผอ.โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ กล่าวว่า โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ ร่วมกับ สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม เปิดอบรมธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนในระดับชั้นอื่นที่สนใจ สาระธรรมในหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสาระพระพุทธศาสนา โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ จึงจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปพร้อมกับการเรียนการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนาและจัดอบรมก่อนสอบ โดยในการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565 มีผู้เข้าสอบจากโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ โรงเรียนวัดสุทัศน์ รวมทั้งสิ้น 338 คน.

ที่มา https://www.dailynews.co.th/news/1684218/

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button