ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวสอบราชการ

ด่วนที่สุด! สพฐ.เปิดสอบแข่งขันฯ มาตรา 38 ค(2) ทั่วประเทศ รอยืนยันตำแหน่งว่าง 319 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6458 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ .206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 22 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปตำแหน่งว่างฯ ปี 2565 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย ก.ค.ศ. มีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กำหนดนโยบายและดำเนินการสอบแข่งขัน รวมถึงกำหนดวัน เวลา ในการสอบแข่งขัน และเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวตลอดจนดำเนินการจัดทำข้อสอบ ตรวจ ประมวลผลการสอบ กำหนดวิธีการสอบ การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชีและการย้ายหรือการรับโอนผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายืนยันตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน หลังจากดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง 2 – 3 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้ยืนยันข้อมูลดังกล่าวอีกครั้งภายในวันที่24 พฤศจิกายน 2566 เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการสอบแข่งขันฯ
ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(นายพัฒนะ พัฒนทวีดล)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
โทร. 0 2280 6290
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ :: เอกสารแนบ(1) , เอกสารแนบ(2)

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button