ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวการศึกษา

การย้ายสับเปลี่ยน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ว 18/2566 ผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (Teacher Matching System : TMS)

การย้ายสับเปลี่ยน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ว 18/2566 ผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (Teacher Matching System : TMS)

1. ระบบ TMS คืออะไร ?

     ระบบ TMS หรือ Teacher Matching System คือ ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น ที่มีเป้าหมายในการอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูที่ต้องการขอย้ายสับเปลี่ยนเพื่อกลับไปสอนในภูมิลำเนาของตัวเองผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา เพื่อยื่นคำร้องข้อย้ายอีกต่อไป ซึ่งคุณครูที่ต้องการขอย้ายสับเปลี่ยนจะต้องดำเนินการผ่านระบบ TMS เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

2. ใครสามารถยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS ได้บ้าง ?

     ระบบ TRS เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดำรงตำแแหน่งครู ที่ต้องการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยน โดยคุณครูที่จะยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ตาม ว 18/2566 ดังนี้

 • เป็นผู้ดำรงตำแหน่งครู หรือเป็นผู้ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วยและได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูแล้ว และต้องไม่ติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือเงื่อนไขอื่นใดที่ก.ค.ศ. กำหนด หรือหน่วยงานอื่นกำหนด
 • ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย
 • ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
 • ต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ

3. ระบบ TMS จะประมวลผลและแสดงผลเพื่อการจับคู่ย้ายสับเปลี่ยนอย่างไร ?

     ระบบ TMS จะประมวลผลและแสดงผลของคุณครูผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนด้วยกัน จากสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาหลักที่สอนตรงกัน และสถานศึกษาของคู่ขอย้ายสับเปลี่ยนที่มีที่ตั้งอยู่ในภูมิลำเนาของคุณครูผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน

4. สิ่งที่คุณครูต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

     เตรียม เพื่อลงทะเบียนในระบบ  TMS

 1. ไฟล์รูปภาพ .JPG สำหรับแสดงตัวตนของคุณครูผู้ยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนในระบบ TMS 
 2. ไฟล์ PDF แบบรายงานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา พร้อมลายเซ็นรับรองของผู้อำนวยการสถานศึกษา Download

    เตรียม เมื่อจับคู่สับเปลี่ยนได้แล้ว

 1. ไฟล์ PDF แบบสรุปความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา Download
 2. ไฟล์ PDF ทะเบียนบ้านของคุณครูผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน
 3. ไฟล์ PDF ตารางสอนปัจจุบันของคุณครูผู้ต้องการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

5. ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

 1. เข้าลงทะเบียนในระบบ TMS ที่ https://tms.otepc.go.th/
 2. อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS
 3. ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ TMS โดยบันทึกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารตามที่ระบบ TMS กำหนด

6. ข้อพึงระวังในการย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

 • เมื่อจับคู่ย้ายสับเปลี่ยนสำเร็จแล้ว หากคุณครูได้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ด้วย คำร้องขอย้ายประจำปีที่ได้ยื่นไว้แล้วจะเป็นอันระงับไป
 • การขอจับคู่ขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS สามารถจับคู่ขอย้ายได้ครั้งละ 1 คน
 • หากผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ที่ตนขอย้ายสับเปลี่ยนด้วยภายใน 3 วัน ระบบ TMS จะยกเลิกการขอจับคู่นั้น โดยอัตโนมัติ และผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนสามารถขอจับคู่ขอย้ายสับเปลี่ยนใหม่ได้

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button